Sosyal Medya

Genel

2015 Seçimleri Teknoloji’ye ne getirecek

7 Haziran genel seçimlerine sayılı günler kaldı.Acaba bu seçimlerde siyasi partiler seçim beyannamelerinde teknolojiye ne kadar yer verdi?.

Sizler için siyasi partilerin seçim vaadlerini derledik.Takdir sizin .

AK Parti

Ulusal genişbant stratejisi hazırlanacak.
Oyun sektörü stratejisi oluşturulacak.
4G ekipmanlarının yurtiçinde üretilmesine yönelik teşvikler verilecek.
5G mobil iletişim altyapısına ilişkin Ar-Ge çalışmaları başlatılacak.
Mobil bankacılık ve internet bankacılığı yaygınlaştırılacak.
E-ticaret sitelerine güven damgası getirilecek.
Fiber abone sayısı 4 milyona ulaştırılacak.
Yoksul ailelere internet bağlantısı sağlanacak.
İnternet kafelere düzenleme getirilecek.

CHP

İnternet sitelerinin mahkemeler dışındaki merciler tarafından erişime engellenmesi yetkisi kaldırılacak.
Polis tarafından yapılan sosyal medya izlemeleri ve fişlemelerine son verilecek.
Siyasilerin, internet paylaşımlarını hedef alan keyfi tazminat davalarına izin verilmeyecek.
Ucuz ve hızlı geniş bant internet erişimi sağlanacak.
Yurtlara ücretsiz geniş bant internet erişimi sağlanacak.
İhracatta yüksek teknolojiye dayanan, katma değeri yüksek malların payı arttırılacak.
Eğitim hamlesiyle hem mevcut teknolojilerin en üst düzeyde kullanılması hem de gençlerin yeni teknolojileri üretmesi mümkün kılınacak.
Türkiye’yi kademeli olarak teknolojik gelişme üssüne dönüştürecek.
Teknobank projesiyle teknoloji yatırımları ve yeni teknoloji tabanlı ürünler desteklenecek.
KOBİ’lerin yeni teknoloji temelli dönüşümlerini hızlandırılacak.
Bölgesel İş ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri kurulacak.

MHP
Elektronik haberleşme sektöründeki rekabetin artması için alternatif altyapıya önem verilecek.
Bilgiye iş yeri, okul ve evlerden kolayca erişimi teminen, millî enformasyon ağına ilişkin alt yapı oluşturulacak.
Başta sabit ve mobil telefon ile geniş bant internet hizmetleri olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerine katlanılabilir maliyetle erişebilmesi sağlanacak.
Bilişim Vadisi projesi hayata geçirilecek.
İletişim üzerindeki vergi yükü hafifletilecek.
Mobil bankacılık ve internet bankacılığı yaygınlaştırılacak.
İnternette içeriğin Türkçe olmasına önem verilecektir.
E-Yaşam tarzının bir gereği olarak herkese nüfus, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, vergi gibi vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı ‘akıllı kart’ verilecek.
Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı kurulacak.

HDP
Yeni medya teknolojileri kamu yararı için kullanılması sağlanacak.
İnternete yönelik her türlü sansür uygulamasına son verilecek.
Keyfi internet yasakları ve sosyal medyadaki düşünce özgürlüğü önündeki engeller kaldırılacak.
Açık kaynak kodlu özgür yazılım teşvik edilecek.
Yerel radyo, televizyon ve gazeteler ile internet yayıncılığı yapan kuruluşlar mesleki, etik ve özgür habercilik ilkelerine bağlı kalmaları ve bağımsızlıklarını korumaları için desteklenecek.