Sosyal Medya

Ne? Nasıl yapılır?

6698 Sayılı KVKK Hakkında Bilgilendirme ve Size Verilen Haklar Neler?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme. KVKK Hakkında Bilgilendirme ve Size Verilen Haklar Neler?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenecek? Haklarınız Neler?

Son bir kaç günde özellikle cep telefonlarınıza sürekli kısa mesajlar yağıyor eminim. Sayın Müşterimiz ile başlayan ve kişisel verilerimizi önemsediklerini söyleyen süslü kelimeleri ile devam eden kısa mesajda bahsedilen 6698 Sayılı Kişisel Verilin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi, kullanım amaçları ve haklarınız neler olduğunu bilmek isteyenler için kısa ve öz başlıklar altında sizi de bilgilendirmek istedim.

Buyrun Kişisel Verilerimizi Korumak daha doğrusu kişisel verilerimizi kullanmak için bizden izin isteyenlerin bize sunduğu bilgilendirme ….

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel verilerinizin işlenme amacı, şirketimizin kampanyalarına katılımınız sırasında veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterileri tanımak ve iletişimi ve hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek ve tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Yukarıda sıralanan amaçlarla belirtilen firma nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. Kişilere hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak ve ticari ilişkiyi devam ettirmek amacıyla aktarılabilir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri Genel Müdürlük, internet sitesi, firmaya veya iştiraklerine göndereceğiniz kısa mesajlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

KVKK_Mevzuat