Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Yurt Dışından Araç Getirme Hakkı Süre Hesaplaması

Yurtdışından aracımı getirebilir miyim? Diye düşünenler Hesaplama uygulaması burada.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün Geliştirdiği uygulama gümrüklerde araçları ile ülkeye giriş yapmak isteyen vatandaşların işini oldukça kolaylaştırıyor.

f_vf_321453469975

Yurt dışından yabancı plakalı araçla Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yolcuların son 1 yılda Türkiye’de ve yurt dışında kaldıkları sürelerin hesaplanması için  Araç Getirme Hakkı Süre Hesaplaması adı verilen bir uygulama geliştirildi.

Süre hesaplama uygulaması

Screen Shot 2016-05-28 at 12.57.28

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce yurt dışından araç getirmeyi düşünenler için “süre hesaplama uygulaması” hayata geçirildi.

Yurt dışından kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç getirilebilmesi için Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren son 1 yıl içinde kesintili veya kesintisiz 185 gün yurt dışında kalınması gerekiyor. Bu sürenin hesaplanmasında yanlışlıklar yaşanınca gurbetçiler, araçla Türkiye’ye giriş yapmakta zorlanıyor.

Bu sorunların önüne geçebilmek amacıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce “süre hesaplama uygulaması” geliştirildi.

Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde de yer alan uygulamayla kullanıcı, yurt dışında kaldığı süreyi hesaplayarak, kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç getirme ve ülkeye sokma hakkı bulunup bulunmadığını sorgulayabiliyor.

Araç Getirme Hakkı Süre Hesaplama – Uygulama Talimatnamesi

  1. Bu uygulama, yurtdışından yabancı plakalı araçla Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yolcuların son 1 yılda Türkiye’de ve yurtdışında kaldıkları sürelerin hesaplanması için hizmete sunulmuştur.
  2. Türkiye’ye kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç getirilebilmesi için; aracı getirecek olan şahsın araçla birlikte Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren geriye doğru son 1 yıl içinde kesintili veya kesintisiz toplam 185 gün veya daha fazla süreyle fiilen yurtdışında bulunmuş olması gerekmektedir. Türkiye’ye getirilmek istenen kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç için de, aracın Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren geriye doğru son 1 yılda en az 185 gün yurtdışında bulunmuş olma şartı aranır.
  3. Yurtdışında kalınması gereken 185 gün süre hesaplanırken, havayolu, denizyolu, demiryolu veya karayolu ile Türkiye’ye yapılan tüm giriş ve çıkışların uygulamaya girilmesi gerekmektedir. Pasaportlarına giriş-çıkış kaşesi tatbik ettirmeyen kişilerin, ilgili kurumlardan Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerini öğrenip hesaplamaya dâhil etmeleri gerekmektedir.
  4. Hesaplama işlemi kullanıcının kendi beyanına bağlı olarak yapılmakta olup, sonucun doğruluğu verilerin doğru girilmesine bağlıdır. Türkiye’ye girişler esnasında yapılan süre hesaplamalarında resmi kayıtlardaki veriler esas alınır.Hatalı sonuçlardan Bölge Müdürlüğümüz sorumlu değildir. Uyagulama sonucu elde edilen veri ve sonuçların Bölge Müdürlüğümüz için bağlayıcılığı yoktur.
  5. Vekaletle yutdışından kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç getirilmesi halinde; hem vekalet verenler için, hem vekaleten aracı getirenler için, hem de aracın kendisi için, araçla Türkiye’ye giriş yapıldığı tarihten itibaren geriye doğru son 1 yıl içinde kesintili veya kesintisiz toplam 185 gün veya daha fazla süre ile yurtdışında bulunmuş olma şartı aranır.
  6. Hesaplama işleminde, sorgu yapılan tarih esas alınmak üzere, son 1 yıl içerisinde olmak kaydıyla istenildiği kadar tarih eklenebilmektedir. Sorgulama aralığı, sorgulama tarihinden itibaren geriye doğru 1 yıl ile sınırlıdır.

 

>>>  Uygulamaya gitmek için tıklayın  <<<