Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

BNP Paribas Cardif, yeni yılda geleceğe güvenle bakmak isteyenleri “Kazançlı Yarınlar”a davet ediyor

Değişen dünyanın sigortacısı BNP Paribas Cardif, yeni yılda geleceğe güvenle bakmak isteyenlere, prim iadesi ve vergi avantajıyla öne çıkan ayrıcalıklı bir çözüm öneriyor.

BNP Paribas Cardif, yeni yılda geleceğe güvenle bakmak isteyenleri “Kazançlı Yarınlar”a davet ediyor

 

Değişen dünyanın sigortacısı BNP Paribas Cardif, yeni yılda geleceğe güvenle bakmak isteyenlere, prim iadesi ve vergi avantajıyla öne çıkan ayrıcalıklı bir çözüm öneriyor.

BNP Paribas Cardif’in “Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası”nı yaptıranlar, hayatın risklerine karşı kendilerini ve ailelerini güvence altına alırken, poliçe süresinin sona ermesi durumunda ABD dolarına endeksli prim iadesinden faydalanabiliyor.

Her yeni yıl, yeni hedefleri de beraberinde getiriyor. Pek çok kişi yeni yılın gelmesiyle birlikte kendisinin ve sevdiklerinin geleceklerini güvence altına alacak çözümler arıyor. Değişen dünyanın sigortacısı BNP Paribas Cardif, yeni yılda geleceğe güvenle bakmak isteyenlere, prim iadesi ve vergi avantajıyla öne çıkan ayrıcalıklı bir çözüm öneriyor. BNP Paribas Cardif’in “Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası”nı yaptıranlar, hayatın risklerine karşı kendilerini ve ailelerini güvence altına alırken, ödedikleri primleri Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi matrahlarından düşebiliyor. Poliçe süresinin sona ermesi durumunda ise ABD dolarına endeksli prim iadesinden faydalanmaları mümkün oluyor.

Standart hayat sigortalarında poliçe kapsamında belirtilen risklere karşı teminat sağlanırken, poliçe süresi sonunda risklerin gerçekleşmemesi durumunda prim iadesi yapılmıyor. BNP Paribas Cardif’in “Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası” tüm avantajlı koşulları bir arada bulunduruyor. Sigorta süresi içerisinde yaşam kaybı riskinin gerçekleşmesi durumunda sigortalının geride kalan sevdiklerine ABD Doları endeksli vefat teminatının TL karşılığı ödeniyor. Sigorta süresi sonunda sigortalının hayatta olması halinde ise ödenen primler yine ABD Doları endeksli olarak sigortalı tarafından geri alınıyor.

“Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası”ndan kimler, nasıl yararlanabilir?

“Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası”nın süresi tercihe göre 12 yıl ya da 15 yıl olarak belirlenebiliyor. Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamının ise en fazla 70 olması gerekiyor. Dolayısıyla, 18-58 yaşları arasındakiler 12 yıllık poliçeden, 18-55 yaşları arasındakiler de 15 yıllık poliçeden yararlanabiliyor.

“Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası” çözümünde ödemeler aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık seçeneklerle gerçekleştiriliyor. Ödeme periyoduna göre aylık en az 40 USD ödenerek bu çözümden faydalanmak mümkün. Sigorta prim ödemeleri ve bu poliçeye bağlı her türlü tazminat ödemeleri, dövize endeksli olarak hesaplanıyor. Primler, tahsilatın veya ödemenin yapıldığı gündeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları efektif satış kuru esas alınarak, TL karşılığı olarak tahsil ediliyor veya ödeniyor. Poliçe sahipleri, ilk yıl primleri ödedikten sonra ara verme (tenzil) veya poliçeden ayrılma hakkını (iştira) kullanılabiliyor. Ara verilen poliçelerde yaşam ve vefat teminatları, prim ödemesi yapılan süreye göre yeniden hesaplanıyor.

Poliçe sahipleri, “Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası”nda ödedikleri primleri, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi matrahlarından da indirebilme hakkına sahip. Ödenen primlerin tamamı, poliçe sahibinin brüt gelirinin yüzde 15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahından düşebiliyor ve bu şekilde vergi dilimine göre değişen oranlarda vergi avantajı sağlanıyor.