Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Bosch’un Değişimi Şekillendirin Programı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde

Bosch’un Değişimi Şekillendirin Programı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde.Bosch Türkiye’nin Sanayi 4.0 dönüşümüyle ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetişmesine destek vermek amacıyla hayata geçirdiği program

Bosch’un Değişimi Şekillendirin Programı 
bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi’nde

Bosch Türkiye’nin Sanayi 4.0 dönüşümüyle ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetişmesine destek vermek amacıyla hayata geçirdiği; ‘ Değişimi Şekillendirin – Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 Programı ’ bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle geçekleştiriliyor.

Programa seçilen öğrenciler, Bosch Manisa ve Bosch Bursa Fabrikalarının desteğiyle Nesnelerin İnterneti, bağlanabilirlik, Sanayi 4.0 konularındaki teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulacak.

Sanayi 4.0 alanında dünyada ve Türkiye’de öncü çalışmalara imza atan, kazandığı deneyimi iş dünyasıyla da paylaşan Bosch Türkiye, bu büyük dönüşümde ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetişmesi için sanayi-üniversite iş birliğine ağırlık vermeye devam ediyor. Bosch, ilk olarak geçen yıl düzenlediğiDeğişimi ŞekillendirinDijital Üretim ve Sanayi 4.0 (Shape the Change – Digital Manufacturing & Industry 4.0) Programı’nı bu yıl daha da geliştirerek Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştiriyor.

Bosch Türkiye IoT ve Endüstri 4.0 Proje Ekibi ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerinin birlikte yönettiği program, üniversitede öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık ve ücretsiz şekilde düzenleniyor.

Programa katılan öğrencilerin, dijital üretim ve Sanayi 4.0 konularına odaklanmış projeler üzerinde çalışmaları amaçlanıyor. Bu proje kapsamında öğrencilere Bosch’un Türkiye’de faaliyet gösteren kendi fabrikalarından örnek alanlar sunularak, bu alanlarla ilgili çalışmalar yapmaları isteniyor. Bu yıl öğrencilere verilen başlıklar arasında gerçek zamanlı veri işleme; verilerin eş zamanlı analizi ve kullanıcılara çevrimiçi bir platformda sunulması, üretimde istasyon bazlı andon sistemi çalışması; maliyet optimizasyonu, veri madenciliğine dayalı hata azaltma gibi konular yer alıyor.

Bosch’un Değişimi Şekillendirin Programı – Bosch bilgi ve deneyimlerini öğrencilere açıyor

Bosch Türkiye, üniversite-sanayi iş birliğine dayanan bu programla öğrencilere; Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 konularında hem kendi gelecek vizyonlarını oluşturma hem de fikirleriyle yarının dünyasını şekillendirme imkânı veriyor. IoT ve Endüstri 4.0 temalı gerçek uygulama projelerinin verilmesi sayesinde konu teoriden çıkarılarak pratiğe dökülüyor; böylece sanayi-üniversite iş birliği kapsamında potansiyel fırsatların oluşması sağlanıyor. Bosch Türkiye, programı sürdürülebilir kılmak için önümüzdeki yıla ilişkin planlamalara; daha şimdiden başladı ve her yıl giderek artan sayıda öğrenci Bosch’un bilgi ve deneyimlerinden yararlanabiliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Bosch iş birliği ile ilgili olarak;

“Öğrencilerin Sanayi 4.0 teknolojileri ve bu teknolojilerin neden olduğu dijital dönüşümü anlamaları; dönüşümde yer almaları ve aynı zamanda öğrencilerin kritik düşünme becerisini geliştirmeyi amaçladıklarını” ifade ettiler.

‘Değişimi Şekillendirin’ Programı boyunca proje öğrencilerine biri Yıldız Teknik Üniversitesi’nden, diğeri Bosch Türkiye’den olmak üzere iki danışman eşlik ediyor. Programa seçilen 11 öğrenci, Nisan ayından itibaren Bosch Bursa Fren Fabrikası ve Bosch Manisa Termoteknik Fabrikası mühendislerinin eşliğinde çalışmaya başladılar.

Öğrencilerin geliştirdikleri projelerin final sunumunun ardından program, Haziran ayında jüri değerlendirmesi ile tamamlanacak.