Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Couchbase’in Araştırmasına Göre Geliştiricilerin Yüzde 88’i Baskı Altında!

Geliştiricilerden Beklentilerin Artması, Şirketlere Ekiplerini Motive Eden ve Güçlendiren Modern Teknolojilerle Donatma Sorumluluğu Yüklüyor.

Couchbase’in Araştırmasına Göre Geliştiricilerin %88’inin Bulut Yarışında Baskı Altında ve Kritik Rekabet Avantajı, Geliştiricileri Güçlendirmek

Geliştiricilerden Beklentilerin Artması, Şirketlere Ekiplerini Motive Eden ve Güçlendiren Modern Teknolojilerle Donatma Sorumluluğu Yüklüyor.

Kurumsal uygulamalar alanındaki önde gelen modern veritabanı sağlayıcısı Couchbase, Inc. (NASDAQÇ BASE), buluta geçiş ve dijital dönüşüm girişimlerini yürütme yarışında geliştirme ekiplerinin karşılaştığı zorlukları inceleyen sektör araştırmasında elde edilen bulguları açıkladı. Üst düzey 650 BT karar vericisinin katıldığı küresel araştırma, geliştirme ekiplerinin baskı altında olduğunu ve yeterince desteklenmediğini ortaya koydu. Bulgular, katılımcıların yüzde 88’inin geliştirme ekiplerinin karşılaştığı zorlukların farkında olduğunu ortaya koyarken, en önemli sorunlar arasında teslim tarihlerinin ve çeviklik gereksinimlerinin karşılanmasının zor olması (yüzde 42); çok az zamanda çok fazla şey yapmalarının istenmesi (yüzde 40) ya da ihtiyaç duydukları becerilere (yüzde 24) veya teknolojiye (yüzde 23) sahip olmamaları yer alıyor.

Couchbase’in Baş Teknoloji Sorumlusu Ravi Mayuram,

“İşletmelerin dijital dönüşüm gerçekleştirirken aslında yaptıkları şeyin geliştiricileri öne ve merkeze koymak olduğunu anlamaları gerekiyor” dedi ve şöyle ekledi: “Modern işletmeler, geliştiricilere ve geliştirme çevikliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Geliştirme ekipleri işletmeye yardımcı olmaktan ziyade, dijital dönüşüm aracılığıyla onu yeni sınırlara taşıyor. İşte bu yüzden onlara doğru kaynakların sağlanması gerekiyor: bulut tabanlı altyapı, CI/CD dostu araçlar ve doğru eğitim. Ürün odaklı dönüşüm ve büyümenin yaşandığı bu dönemde başarıyı sağlayacak olan da budur.”

Couchbase’in araştırması, geliştirme ekiplerinin dijital dönüşüm ve inovasyon girişimlerine yaptıkları kapsamlı katkılara rağmen, kaynak ve BT liderleriyle iletişim eksikliğinin onları hala hayal kırıklığına uğrattığını ortaya koydu. Bu durum, işletmelerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına ve daha hızlı hareket etmelerine engel oluyor.

Diğer bulgular arasında şunlar yer alıyor:

  • Katılımcıların yüzde 86’sı geliştirme ekiplerinin desteklenmesinde engeller olduğunu bildiriyor: Bu işletmelerin bildirdiği temel sorunlar arasında, gerektiğinde yeni projeler üzerinde çalışmak üzere geliştirme ekiplerini hızlı bir şekilde yeniden konuşlandırmanın zorluğu (yüzde 32); geliştirme ekiplerinin her zaman doğru teknolojiye sahip olmasını sağlamak (yüzde 31) ve ekiplerinin karşılaştığı sorunları tespit etmek ve çözmek (yüzde 31) yer alıyor.
    • Genel olarak, katılımcıların yüzde 40’ı geliştirme ekiplerinin programın gerisinde mi yoksa ilerisinde mi olduğunu kesin olarak bilmiyordu. Yüzde 27’si hedeflerine ulaştıklarından emin olmak için geliştirme ekibinin ilerlemesini takip etmenin zor olduğunu düşünüyor.
  • Dijital yatırımlar artarken geliştirme ekiplerinin büyümesinde duraklama yaşandı: İşletmelerin 2022 yılında dijital dönüşüm harcamalarını yüzde 46 oranında artırmayı planlamalarına rağmen, geliştirici ekipleri geçtiğimiz yıl yalnızca ortalama yüzde üç oranında büyüdü. Bu açığı kapatmak içinse kuruluşların ekiplerini büyütmeye ve mevcut ekipleri daha verimli hale getirmeye yatırım yapmaları gerekecek. Bu durum, BT liderlerinin yüzde 32’sinin neden özellikle geliştiricilerin işlerini kolaylaştıracak yeni teknolojilere yatırım yaptığını açıklayabilir.
  • – Geliştirici ekiplerini daha da güçlendirme fırsatı var: Katılımcıların yüzde 30’u pandeminin kendilerine geliştirme ekiplerini nasıl güçlendireceklerini öğrettiğini söylüyor, fakat yüzde 24’ü geliştirme ekiplerinin işlerine bağlı ve hevesli olup olmadıklarını ölçmekte zorlanıyor. Şu anki zorluk, geliştiricileri çalışmaları konusunda nasıl heyecanlandırılacağını anlamak ve sonuçları göstermek. Örneğin onlara istedikleri teknolojileri vermek ve istedikleri şekilde süratle inşa etmelerine izin vermek.

Doğru destek olmadan, geliştirme ekipleri dijital dönüşümü işletmenin ihtiyaç duyabileceği kadar hızlı bir şekilde gerçekleştiremez. Katılımcıların yüzde 34’ü, geliştiricilerin çevik geliştirme ve inovasyonu destekleme konusunda yaptığı baskının dijital dönüşüm projeleri için itici bir güç olduğunu söyledi ve bu da geliştiricilerin bir kuruluşun hareket etme hızı üzerindeki doğrudan etkisi olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte yüzde 19’u, geliştirme ekiplerinin kendileri için belirlenen hedeflere ulaşamamasının, kurumlarının son 12 ay içinde yeni dijital dönüşüm projelerini takip etmesini engellediğini söyledi.

BT liderleri ve geliştiriciler benzer bir hedefi paylaşıyor: harika uygulamalar oluşturmak. Şeffaflığı artırarak ve doğru destek ve teknolojileri sağlayarak, dijital dönüşüm girişimlerinde anlamlı bir ilerleme kaydetmek üzere birlikte çalışabilirler.

  • Couchbase’in bulguları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz (BLOG BAĞLANTISI).
  • Couchbase’in Bulut Evrimi Raporu’ndan elde edilen bulguları burada

Couchbase’in Dijital Dönüşüm Raporu’ndan elde edilen bulguları burada bulabilirsiniz