Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Doruk, “En İyi Dijitalleşme Çözümünü Sunarak” Sanayicilere Rehberlik Ediyor!

Doruk, sanayicilerin üretimlerini daha hızlı, çevik, kaliteli ve verimli yönetmelerini; bunun sonucunda pazar paylarını ve karlılıklarını artırmalarını sağlıyor.

Doruk, “En İyi Dijitalleşme Çözümünü Sunarak” Sanayicilere Rehberlik Ediyor!

Akıllı üretim yönetim sistemleri alanında dijitalleşme pazarını inşa eden ve 24 yıldır liderliğini koruyan teknoloji firması Doruk, akıllı iş çözümleriyle fabrikaları geleceğe hazırlıyor.

Türkiye’de dijitalleşme alanında Ar-Ge çalışmalarına ilk imzayı atan Doruk, sanayicilerin üretimlerini daha hızlı, çevik, kaliteli ve verimli yönetmelerini; bunun sonucunda pazar paylarını ve karlılıklarını artırmalarını sağlıyor. Bugün, dünya genelinde 300’den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiren Doruk, firmaların aynı miktarda kaynak kullanımı ile üretim miktarlarını iki katı ve üzerine çıkarmalarını destekliyor. Doruk Yönetim Kurulu Üyesi ve ProManage Corporation Genel Müdürü Aylin Tülay Özden ana hedeflerini, işletmelere en iyi çözümü sunarak dijital dönüşüm yolculukları için onlara rehberlik etmek ve geleceğe hazırlamak olarak tanımlıyor.

24 yıldır sanayicilere dijital dönüşüm alanında rehberlik eden Doruk, ileri teknolojili üretim yönetim sistemleri geliştirerek sanayicilerle stratejik iş ortaklığı kurmayı amaçlıyor. Üretimde dijitalleşme, bugün her ölçekten işletmenin ana gündemi olduğunu vurgulayan Doruk Yönetim Kurulu Üyesi ve ProManage Corporation Genel Müdürü Aylin Tülay Özden, oyunun dışında kalmak istemeyen ve geleceğe hazırlanmak için kolları sıvayan her işletme için üretim verimliliği ve karlılığını artırmanın yolunun fabrikaları akıllı hale getirmekten geçtiğin söyledi.

Üretim operasyonlarını dijital araçlar yardımı ile hassas ve anlık yönetebilmenin; işletmenin darboğazlarını tespit edilip gidermek, izlemek, veri toplamak, verileri analiz etmek ve tüm bunları yaparak dijital dönüşümü yönetmek olduğunu ve sanayicilere katma değer sağladığını dile getiren Özden;

“Biz sanayicilerimizin her daim yanlarında olarak kolay ve hızlı dijitalleşmeleri ve verimliliklerini artırmaları için en iyi çözümü üretmek ve onlara rehberlik etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Müşteri başarısı yönetimi yaklaşımlarımız ile artan müşteri memnuniyeti ve sanayicilerin dijitalleşmesine katkımız her geçen gün katlanarak devam ediyor” şeklinde konuştu.

ProManage Üretim Yönetim Sistemi, en az yüzde 50 üretim artışı sağlıyor

Üretim yönetimini ProManage ile dijitalleştiren firmaların elde edeceği kazanımlara değinen Aylin Tülay Özden; “Sanayicilerin her şeyden önce üretim operasyonlarının yönetimini dijital araçlarla yaparak operasyonel işlerinde dijitalleşmelerini sağlayan ProManage Üretim Yönetim Sistemini tercih eden işletmeler, makinelerinin üretimini dijital olarak takip edebiliyor, elde edilen tüm verilere net ve şeffaf biçimde kolayca sahip olabiliyor. IoT, yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanan ProManage, kayıpların kök nedenlerini kolaylıkla tespit ederek doğru alana doğru müdahalenin yapılmasını sağlıyor. Bu durum üretime, verimliliğe ve kârlılığa yansıyarak rekabet üstünlüğü kazandırıyor. Bunun sonucunda sanayicilerimiz en az yüzde 50 üretim miktarı artışı sağlıyor.” dedi.

ProManage, fabrikalara ortak dil ve anlık şeffaf yönetim şekli getiriyor

Dijital dönüşümün sadece bir bilgi teknolojileri projesi olmadığını vurgulayan Özden;

“Dijitalleşme bir şirket kültürüne dönüşmeden tam olarak köklü bir değişimden söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla bunu tüm fabrikayı kapsayan bir harekete dönüştürmek için operatörden mühendise, yazılımcıdan karar vericiye kadar her departmanın bu sürecin içinde yer alması ve adapte olması gerekiyor. Bunun içinse değişime duyulan isteğin tetiklenmesi şart. Bir motivasyon kaynağı yaratabilmenin yolu iş birliğinden geçiyor. Departmanlar arası iş birliği sağlanırsa bir inovasyon kültürü yaratmak ve fabrika içinde bir sinerjiye dönüştürmek zor değil. Biz de başta üretim yönetimi sistemi ProManage ürünümüz ile kolay adapte olabilen, pratik bir şekilde öğrenilerek iş gücüne entegre edilen ve fabrikanın her katmanına uygulanabilen çözümler sunuyoruz. ProManage alt yapısıyla fabrikalar dijitalleşiyor; anlık üretim organizasyonlarının yapılmasına ek olarak işletmelerde fark edilmeyen hız düşümü, duruş, arıza, bekleme ve kalite kayıplarının nedenleri saptanıyor ve analiz edilerek kök nedenleri tespit edilebiliyor. Tüm bunlar sanayicilere üretim süreçlerinde çok yüksek katma değer sağlıyor” diyerek konuşmasını tamamladı.