Sosyal Medya

Genel

Dünyada kaç kişinin halen internet bağlantısı yok!

İnternet kullananların sayısı artmaya devam ediyor ancak 2015 yılı sona erdiğinde, 7.4 milyarın 4.2 milyarının halen interneti olmayacak.

4 milyarın üstünde kişinin interneti yok.

İnternet kullananların sayısı düzgün bir şekilde artmaya devam ediyor ancak 2015 yılı sona erdiğinde, 7.4 milyarın 4.2 milyarı halen internet bağlantısına kavuşmuş olamayacak.

Genel olarak bakıldığında, ITU (International Telecommunication Union) verilerine göre, gelişmekte olan ülkelerdeki insanların yüzde 35.3’ü internet kullanıyor ve bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 82.2 olarak gözüküyor. Az gelişmiş ülkeler olarak sayılan ülkelerdeki insanların ise bu yıl sonuna kadar sadece yüzde 9.5’i İnternet erişimine sahip olacak.

Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunu internete bağlayabilmek için en iyi seçenek ise Mobil Geniş Bant (Mobile broadband) olarak düşünülmekte. Bu düşüncenin arkasında ise birkaç farklı sebep var. Öncelikle, kırsal bölgelerin mobil ağlar ile kaplanması, sabit geniş banta göre çok daha kolay oluyor. Ayrıca akıllı telefonlar da giderek daha ucuz hale gelmekte.

Ancak, özellikle fakir ülkelerin kırsal alanlarına bakıldığında, daha fazla insanı internete bağlamanın önünde önemli engeller var. GSM Association’ın söylediğine göre, uzak bölgelerdeki kulelerin bakım ve çalışma masrafı, düşük gelirli ve dağınık – yoğun olmayan – yerleşime sahip bölgelerden beklenen düşük kar oranı bu sorunların en başında geliyor. Diğer engellerin arasında ise vergiler, okuma-yazma oranı düşüklüğü, yerel dillerde bulunan içeriğin azlığı gibi sorunlar listeleniyor.

ITU (International Telecommunication Union) verilerine göre Dünya genelindeki en yüksek geniş bant hızına sahip olan üç ülke Güney Kore, Fransa ve İrlanda iken, listenin en altında Senegal, Pakistan ve Zambiya yer alıyor…