Sosyal Medya

Mobil Uygulamalar

E-APOSTİL NEDİR? E-APOSTİL BELGELERİ NELERDİR?

E-APOSTİL NEDİR? E-APOSTİL BELGELERİ NELERDİR? E-APOSTİL Sistemi nasıl işleyecek? E-APOSTİL DAHA AZ BÜROKRASİ, DAHA ÇOK VERİMLİLİK

PTT’DEN BİR İLK: E-APOSTİL DAHA AZ BÜROKRASİ, DAHA ÇOK VERİMLİLİK

E-APOSTİL NEDİR? E-APOSTİL BELGELERİ NELERDİR?

PTT A.Ş e-Apostil uygulamasıyla şerhli belgenin uluslararası dolaşıma çıkmasına aracılık edecek. e-Apostil sayesinde bürokratik işlemler azalacak, süreçler hızlı ve etkin yürütülecek.

Hayatın her alanına dokunan faaliyetleriyle vatandaşların yaşamını kolaylaştıran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), hizmetlerine bir yenisini daha ekledi: e-Apostil.

15 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre, yetkili birimler tarafından onay şerhi (apostille) verilmiş belgelerin elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için aracılık işlemleri PTT A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Şirket, bu hizmeti “kişisel verilerin korunması kaydıyla” yerine getirecek.

E-APOSTİL Sistemi nasıl işleyecek?

Apostil, bir devlet makamınca düzenlenmiş belgelerin ilave herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulmaksızın bir başka devlet makamı tarafından geçerli kabul edilmesine yönelik işlemler bütününü ifade ediyor. Belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka “apostil” kaşesi basılıyor veya etiketi yapıştırılarak imzalanıyor. Böylece belgenin gerçekliği tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılması sağlanıyor.

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 64. maddesindeki e-Apostil düzenlemesi 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu çerçevede, apostil şerhi vurmaya yetkili olan Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ayrı sistemler kurmak zorunda kalmayacak; bunun yerine PTT A.Ş.’nin oluşturacağı ortak platform üzerinden vatandaşların başvuruları elektronik ortamda tek noktadan alınıp onay için ilgili kuruma aktarılacak. Kurum tarafından elektronik imza doğrulaması esas alınarak e-Apostilin oluşturulmasının ardından işlemleri tamamlanan belgeler ile bunların onay linkleri PTT e-Apostil sistemi üzerinden vatandaşla paylaşılacak. Bu süreçte PTT A.Ş. ilgili kurumlardan gelen belgeyi doğrulama işlevini değil, e-Apostil şerhli belgenin uluslararası dolaşıma çıkmasına aracılık etme işlevini üstlenecek.

e-Apostil hangi belgeleri kapsıyor?

Vatandaşların e-Apostil ile kullanabileceği belgeler arasında nüfus kayıt örneği, isim denklik belgesi, öğrenci belgesi, noter senetleri, vekaletname, muvafakatname, adli sicil belgesi, temyiz belgesi, mahkeme kararları, boşanma ilamı ve yabancı fatura bulunuyor.

 • nüfus kayıt örneği,
 • isim denklik belgesi,
 • öğrenci belgesi,
 • noter senetleri,
 • vekaletname,
 • muvafakatname,
 • adli sicil belgesi,
 • temyiz belgesi,
 • mahkeme kararları,
 • boşanma ilamı,
 • yabancı fatura

E-Apostil hizmeti sayesinde bürokratik işlemler kayda değer ölçüde azalırken, süreçler çok daha hızlı ve etkin yürütülecek. Talep alma ve yerine getirme süreçlerinin tamamının çevrimiçi yapılacağı sistem, uluslararası dolaşıma giren belgelerin imza veritabanları ile eşleştirilip orijinalliklerinin kolayca doğrulanabilmesine imkan tanıyacak. Sistemin en önemli avantajlarından biri de maliyetleri düşürmesi. Ayrıca kağıt israfının da önüne geçecek olan yeni hizmet, çevreci bilişim teknolojilerine örnek teşkil ediyor.