Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması için son tarih 1 Ocak 2022

e-Döviz Alım-Satım Belgesi Özel Entegratörü yetkisini alan İdea Teknoloji Çözümleri, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan kurumlara, dijital ortama hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmaları için yardımcı oluyor.

e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması için son tarih 1 Ocak 2022

Döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan/belge düzenleyebilen mükelleflerin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, belgelerini “e-Döviz Alım Belgesi” ve “e-Döviz Satım Belgesi” olarak düzenlemeleri zorunlu. Bu sebeple ilgili kurumların bu tarihe kadar e-Fatura ve e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına dahil olması gerekiyor. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Özel Entegratörü yetkisini alan İdea Teknoloji Çözümleri, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan kurumlara, dijital ortama hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmaları için yardımcı oluyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 19 Ekim 2019’da yayımladığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye gibi e-Belge uygulamalarıyla ilgili düzenlemeleri tek bir tebliğ altında toplamıştı. Bu tebliğde daha önce elektronik ortamda oluşturulmayan bazı belgelerin de e-belge olarak oluşturulmasının yolu açıldı. Bu belgelerden biri olan e-Döviz Alım-Satım Belgesi, GİB tarafından döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler ve döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler için 1 Ocak 2022 itibarıyla zorunlu hale getirildi.

Dijital ortamda düzenlemek zorunlu oldu

Türkiye’de Fintek alanında katma değerli çözümler sunan İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdürü Emre İyibilir,

e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması mükelleflerin kağıt ortamında hazırladıkları Döviz Alım ve Satım Belgelerinin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veriyor. e-Döviz Alım-Satım Belgesi, yeni bir belge türü değil, kâğıt ortamdaki “Döviz Alım” ve “Döviz Satım” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahip. Kurumlar uygulamaya Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla (Özel Entegratör Yöntemi) dahil olabiliyor” şeklinde bilgi verdi.

Vergi teknolojilerinde en yetkin çözümler

İdea Teknoloji Çözümleri olarak vergi teknolojileri alanında uzmanlaşmış bir Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiş, yazılım teknolojileri ve vergilendirme know-how’ı üzerine kurulu inovatif çözümler sunduklarını belirten Emre İyibilir,

“Türkiye’nin ilk e-Fatura Özel Entegratörüyüz. Mükelleflere e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına geçişleri konusunda da hizmet sunuyoruz. 29 Aralık 2021 itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Döviz Alım – Satım Belgesi Özel Entegrasyon İzni alan ilk 6 kurumdan biriyiz. Zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin 1 Ocak 2022 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına dâhil olması ve e-Döviz Alım-Satım Belgesini düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması gerekiyor. Bu süreçte Türkiye genelinde döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan kurumlara, dijital ortama hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmaları için destek olacağız” dedi.