Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Ericsson CDP “A listesine” girmeye hak kazandı

Bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan CDP (eski adıyla Karbon Saydamlık Projesi), her yıl yayımladığı ‘A Listesi’ne, iklim değişikliği alanındaki performansı ve raporlama konusundaki küresel liderliği sebebiyle Ericsson’u da dahil etti.

Ericsson CDP “A listesine” girmeye hak kazandı

Bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan CDP (eski adıyla Karbon Saydamlık Projesi), her yıl yayımladığı ‘A Listesi’ne, iklim değişikliği alanındaki performansı ve raporlama konusundaki küresel liderliği sebebiyle Ericsson’u da dahil etti.

CDP’nin iklim değişikliğine yönelik her yıl gerçekleştirdiği şeffaf puanlama süreci, kurumsal raporlamada altın standart olarak kabul ediliyor.

CDP’nin 2022 İklim Değişikliği anketinden elde edilen verilere göre Ericsson, değerlendirilen 20.000’den fazla şirket arasında ‘A’ puanını alabilen 280 civarı şirketten biri oldu.

Ericsson Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı Heather Johnson, konuyla ilgili açıklamasında şu sözlere yer veriyor:

“Ericsson olarak, ölçmediğimiz bir şeyi yönetemeyeceğimiz bilinciyle iklim eylemindeki rolümüzü ciddiye alıyoruz. Bu nedenle, iklim eylemi taahhüdümüz sayesinde bu yıl CDP A Listesi’nde yer almamız, şirket çapındaki meslektaşlarımız için büyük bir önem taşıyor. Bu başarı, iddialı ve bilim temelli iklim hedeflerine yönelik adımlarımızın sürekliliğinin bir göstergesidir.”

Şirketleri değerlendirmek adına detaylı ve bağımsız bir metodoloji kullanan CDP, puanlamasını yaparken raporlamanın kapsamını, iklim riskleri ve fırsatlarına yönelik farkındalığı ve bunların yönetimini, iddialı ve anlamlı hedefler belirlemek gibi iklim liderliğine ilişkin en iyi uygulamaları kriter alıyor.

Johnson sözlerine söyle devam ediyor:

“İklim değişikliğini 1,5°C ile sınırlama konusunda artık şirketlere her zamankinden daha önemli bir görev düşüyor. Bu nedenle Ericsson, iklim etkilerimizi yönetmek ve iklim eylemi konusunda etkili olmamızı sağlayacak sürdürülebilir çözümler geliştirmek adına müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm BİT ekosistemiyle güçlerini birleştirmeye devam edecek.”

CDP Avrupa Murahhas Üyesi Maxfield Weiss ise şöyle diyor:

“CDP, bu yıl yaklaşık 20.000 şirketin çevre verilerini raporladığına tanıklık etti. CDP A Listesi’nde yer alan şirketler, değer zincirleri çapında emisyonları azaltmak ve çevresel etkilere çözüm getirmek adına net aksiyonlar alarak bu alandaki liderliklerini gözler önüne seriyor. Ekolojik çöküşü önlemek için ekonominin her alanında ihtiyacımız olan çevresel şeffaflık ve eylem türü de budur.”

Bu yılki CDP A Listesi’nde yer alan şirketlerin tam listesine buradan erişebilirsiniz.