Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

GreenASUS Girişimiyle ASUS, 2025 Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı

Hayata geçirdiği GreenASUS girişimiyle sürdürülebilirliği iş modelinin ve iş yapış şekillerinin merkezine alan ASUS, 2025 hedeflerini açıkladı.

ASUS, 2025 Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı

Hayata geçirdiği GreenASUS girişimiyle sürdürülebilirliği iş modelinin ve iş yapış şekillerinin merkezine alan ASUS, 2025 hedeflerini açıkladı. Sürdürülebilirlik hedeflerini “İklim Eylemi”, “Değer Yaratımı”, “Sorumlu Üretim” ve “Döngüsel Ekonomi” ana başlıkları altında toplayan şirket, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı, ana ürünlerin enerji verimliliğini yüzde 50 artırmayı taahhüt ediyor.

ASUS, 22 yıl önce hayata geçirdiği GreenASUS girişimiyle bilişimin çevre üzerindeki etkisini hafifletmeye giden yolda sektöre öncülük ediyor. Tüm faaliyetlerini GreenASUS vizyonu çerçevesinde yürüten ASUS, 2025 yılına kadar global operasyonlarının tümünde hayata geçirmeyi planladığı sürdürülebilirlik hedeflerini; İklim EylemiDeğer YaratımıSorumlu Üretim ve Döngüsel Ekonomi olmak üzere dört başlık altında ele alıyor.

ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, 

GreenASUS bir vizyon

2025 sürdürülebilirlik hedefleriyle ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler,

“Tüm gezegeni etkileyen sorunlarla ilgili harekete geçmek ASUS için ahlaki bir zorunluluk. Teknolojinin büyük bir hızla ilerlemesi bir yandan hayatları geliştirir ve kolaylaştırırken diğer yandan çevreyi de etkiliyor. Özellikle tüketicilerin taleplerini karşılamak için seri üretimin sınırlarını zorlayan firmaların doğal kaynaklar üzerindeki etkileri bilinen bir gerçek. ASUS, 2000 yılında resmen duyurduğu ve uygulamaya koyduğu GreenASUS standartları çerçevesinde üretim yaparak doğayı korumaya destek oluyor. Bu noktada yasal prosedürlere uygun çevre dostu ürünler sunulmasıyla sınırlı bir yaklaşımdan söz etmiyoruz. GreenASUS, ASUS’un tüm işlevsel birimleri ve ürün iş birimleri dahil olmak üzere baştan aşağı, firma genelinde yürütülen bir vizyon. Bu vizyon şirketin her kademesinde enerji tasarrufundan geri dönüşüme kadar farklı yöntemlerle destekleniyor. GreenASUS vizyonumuzla teknoloji, yenilik ve çevresel sürdürülebilirliği, herkesin yaşayabileceği daha temiz ve daha yeşil bir dünya için harmanlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltacak

22 yıldır GreenASUS komitesinin ilkeleri doğrultusunda çalışan ASUS, bugüne kadar çevreci ve enerji verimliliğine sahip ürünler yaratarak ve ürünlerin karbon ayak izini azaltarak ekolojik etkilerinin hafifletilmesini sağladı. 2011 yılında karbon nötr ürünler tasarlayan ASUS, 2018 yılından bu yana her yıl 50 ile 60 bin adet ekolojik etiket kazandı. Doğa dostu ürünlerini, enerji tasarrufu yapmak için özel olarak tasarlayan marka, birçok farklı ürün gamında kullandığı sistemlerle yüzde 30 ile yüzde 70 arasında aylık tasarruf sağlıyor.

ASUS, Paris İklim Anlaşması’nı da doğa dostu üretim ve karbon salınımını azaltması açısından sektör adına oldukça önemli bir gelişme olarak görüyor. ASUS “İklim Eylemi” hedefi kapsamında; 2025 yılına kadar küresel operasyonlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını %50 azaltmayı ve ana ürünlerinin enerji verimliliğini %50 artırmayı hedefliyor. ASUS, Mayıs 2021’de, %100 yenilenebilir enerji elde etmek için, küresel bir yenilenebilir enerji girişimi olan RE100’ün üyelerinden biri olduğunu resmen duyurdu. Bu kapsamda, ASUS’un 2030 yılına kadar Tayvan merkezli operasyon merkezlerinde, 2035 yılına kadar küresel operasyon merkezlerinde %100 yenilenebilir enerji kullanmak da en önemli hedefleri arasında.

Her yıl ana ürünlerinin Energy Star kapsamında, %30 üzerinde enerji verimliliği göstermesini taahhüt eden ASUS, önemli tedarikçilerinin de 2025 yılına kadar karbon yoğunluğu oranlarında %30’luk bir azalma göstermelerini sağlamak için çalışıyor.

Yüzde yüz çevre dostu malzemeler kullanacak

2005 yılında Tayvan’ın ilk çevre dostu üretim yönetimi sistemini geliştiren ASUS, 2006 yılında ise daha iddialı bir adım atarak Avrupa Birliği’nin Zararlı Maddeleri Sınırlandırma Yönetmeliği’ne (RoHS) uyma kararı aldı. Bununla birlikte yönetmelikte yer almayan 31 adet zararlı maddeyi daha kendi bünyesinde yasakladı. ASUS’a göre doğrusal ekonominin “al yap imha et” sistemi yerine döngüsel bir modele geçmek, sürdürülebilirlik için kilit faktörlerden biri. ASUS, “Döngüsel Ekonomi” hedefleri kapsamında, sürdürülebilir tedariki teşvik etmeyi, ürünlerinde ve ambalajlarında %100 çevre dostu malzemelerin kullanımını artırmayı amaçladıklarını açıkladı. Yeşil rekabet gücünü artırmak için çalışan ASUS, geçerli ürün gruplarında %100 uyumluluğa ulaşmak için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kılavuzlarını takip ederek bilgi güvenliğini sürekli olarak iyileştirmeyi ve 2025 yılına kadar yeşil ürün gelir oranını %50’den fazla artırmayı hedefliyor.

Tedarikçi denetimlerinin yüzde 100’ünü tamamlayacak

ASUS, elektronik ile bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) sektörlerine yönelik, iş güvenliği ve insan hakları standartları gibi ortak davranış ilkelerini belirleyen Responsible Business Alliance (RBA-Sorumlu İş Birliği) sertifikasına sahip. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik çabalarını şirketin kendisiyle sınırlı tutmayan ASUS, “Sorumlu Üretim” hedeflerine ulaşmak için tüm süreçlerini ortak değer yaratmak ve toplumda olumlu değişikliklere yön vermek amacıyla iş ortaklarıyla birlikte koordine ediyor. ASUS’un 2025 yılı hedeflerinde; sorumlu iş ortağı olan üçüncü parti tedarikçilerin denetimlerinin %100’ünü tamamlayarak işçi ve insan hakları için gerekli düzeltici eylemlerin yapıldığından emin olmak ve önemli tedarikçilerin bilgi güvenliği yönetmeliklerine %100 uyum göstermesini sağlayarak tedarik zinciri genelinde bilgi güvenliğini güçlendirmek bulunuyor. Aynı zamanda ASUS, 2025 yılına kadar tantal, kalay, tungsten, altın ve kobaltın %100’ünü kalifiye izabe tesislerinden tedarik ederek sorumlu mineraller kullanmayı hedefliyor.

Bağış değil, sürdürülebilir destek

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içinde de önemli bir yer tutan ekonomik eşitsizlik, yaş, cinsiyet vb. nedenlerle dezavantajlı olarak nitelendirilen gruplara pozitif ayrımcılık ve destek de ASUS’un merceğinde olan konulardan. ASUS, yıllardır, teknolojinin sunduğu avantajlardan herkesin yararlanması için eğitim düzeyi, cinsiyet, yaş ve ırktan bağımsız, dünyanın her yerinde insanları dijital katılım programlarına teşvik ediyor.

Bu çalışmalarını sürdürülebilir kılmak için de atılan ve basit onarımlarla kullanılabilir hale gelebilecek bilgisayarları geri dönüştürerek dezavantajlı gruplara bağışlıyor. 2020 yılı itibarıyla ASUS’un yenileyerek bağışladığı bilgisayar sayısı 17.500’e ulaştı. Daha da önemlisi, ASUS, yenilenmiş bilgisayarların sadece bir “bağış” olarak bırakmıyor. Alıcıların ve kullanıcıların dijital becerilerde ustalaşmasına yardımcı olan bir ortam olması için yeni dijital öğretim materyalleri geliştiriyor. STK’lar, okullar ve gönüllülerle iş birliği yaparak, uzak bölgelerdeki çocukların, yoksulluk seviyesindeki öğrenciler, kadınlar ve yaşlıların teknolojiye erişimini iyileştirmek için dijital öğrenme merkezleri kuruyor. ASUS’un bugüne kadar 30 ülkede kurduğu 500’den fazla bilgisayar sınıflarından 550.000’den fazla kişi yararlandı.