Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Hibrit çalışma düzeninde  ‘benim masam’ devri bitti

Yeni çalışma düzeninde bilgi teknolojileri ürünleri modern iş yerlerinin taleplerini karşılamak için evrim geçirdi. 2023 sonunda dünyada çalışanların yüzde 39’u hibrit düzene geçecek.

Hibrit çalışma düzeninde  ‘benim masam’ devri bitti

Teknoloji ürünleri hibrit çalışma için evrim geçirdi…

Yeni çalışma düzeninde bilgi teknolojileri ürünleri modern iş yerlerinin taleplerini karşılamak için evrim geçirdi. 2023 sonunda dünyada çalışanların yüzde 39’u hibrit düzene geçecek. Bu devasa değişimle birlikte ofislerde masalar küçüldü ve ortak alanlarla birlikte ‘benim masam’ anlayışı yok oldu. Epson da hibrit dünyada verimliliği artırmak için ürünlerini geliştirerek satışa sundu

 

Global teknoloji lideri Epson’a göre iş dünyası hibrit çalışma modeline doğru dev bir dönüşüm geçirirdi. Ancak pek çok kişinin fark etmediği şey, bu dönüşümün hala hız kazanmakta olduğu. Gartner araştırmasına göre değişim hızlanıyor; tahminlere göre 2022’de % 37 olan küresel bilgi teknolojileri çalışanlarının % 39’u 2023’ün sonuna kadar hibrit bir düzende çalışmaya geçecek.

 

Bu devasa değişim, çalışma şeklimizi de yeniden tanımladı. Kuruluşlar karma bir çalışma ortamını desteklemek için hizmet ve stratejiler uygulama yarışına girdi. Bu yarış, video konferans platformları gibi üst düzey iletişim ve iş birliği araçlarına yapılan yatırımlardan bulut tabanlı sistemler ve belge yönetimi çözümleri gibi dijital dönüşüm girişimlerine kadar birçok alanı kapsıyor. Ancak uyum sağlama telaşındaki pek çok kuruluş, her gün kullanılan bazı temel teknolojileri göz ardı etti. Örneğin: tarayıcılar ve yazıcılar gibi hepimizin kanıksadığı BT çevre birimleri. Sonuç olarak, mevcut teknolojinin yeni çalışma modellerine dahil edilmesi söz konusu olduğunda göze çarpan bazı sorunlar var. Uzaktan iş birliği araçlarına ve yazılımlarına yapılan yatırımlar önemli olsa da çalışanların önemli günlük görevleri için güvendikleri fiziksel araçlar ihmal edilmemesi gerekiyor.

Hibrit, geleneksel düzeni bozdu

 

Hibrit çalışma, geleneksel ofis alanına büyük değişiklik getirdi. Daha az masa ve daha fazla iş birliği alanları yaratıldı. Çünkü çalışanlar ofise geldiklerinde, odaklanmış bir iş yapmaktan çok başkalarıyla görüşmek için geliyorlar. Kabinler ve sıra masalarla karakterize edilen sabit fiziksel çalışma alanları günleri geride kaldı. Sonuç olarak, alan artık çok önemli hale geldi.

Özel alanları yok oldu

 

İkinci olarak, masaların kendileri de küçülüyor. Çalışanların neredeyse dörtte üçü (%74) daha az masa alanına sahip olduğunu söylüyor. Öte yandan masasız çalışma uygulaması, insanların çalışma alanları üzerinde söz haklarının yanı sıra depolama eksikliği de yaşadıkları anlamına geliyor. Her gün dönüp dolaşılacak bir yer olarak görülen ‘benim masam’ anlayışı artık yok oluyor.

 

Kısacası, çalışanların eşyalarını veya teknolojilerini depolayamadıkları daha küçük, daha az masa var. Ancak işletmelerin BT çevre birimlerine, bu değişime uygun olarak yatırım yapmaları gerekmiyor. Çoğu zaman, çalışanların masalarında veya yakınlarındaki sabit konumlarda aynı ekipmana sürekli olarak erişebildiği sabit bir ofis ortamına daha uygun olan teknoloji, hibrit dünyaya bir şekilde sığdırıldı.

 

Sıradan bir yazıcı veya tarayıcı kullananlar için bu sorun gibi görünmeyebilir. Peki ya günlük görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmek için bu aygıtlara güvenen çalışanlar ne olacak? Örneğin, İK ve finans alanında yöneticilik yapanlar. Bir an için genç bir İK uzmanını düşünün. Sözleşmeler, özgeçmişler ve kimlik belgeleri gibi çalışan kayıtlarını dijitalleştirmek ve yönetmek için tarayıcılara büyük ölçüde güveneceklerdir. Benzer şekilde, finans alanında tarayıcılar, işlemleri verimli bir şekilde işlemek ve takip etmek, doğruluğu artırmak ve manuel veri girişi hatalarını azaltmak için faturaların, makbuzların ve mali tabloların işlenmesinde çok önemlidir. Hibrit bir dünyada, bu çalışanlar yüzlerce belgeyi işlemek için ortak ofis tarayıcısının başında beklemek zorunda kalırlar. Bu ne verimli ne de iyi bir ofis adabıdır; iş yerinin genel üretkenliğini ve verimliliğini etkileyen gecikmelere ve kesintilere yol açar.

 

Değişen iş dinamiklerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilen çok yönlü BT çevre birimlerine duyulan ihtiyaç son derece önemli hale geldi. Günümüz çalışanları, ofis düzenlerinden bağımsız olarak baskı ve tarama ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayabilecekleri esnek çözümlere ihtiyaç duyuyor. Bu da çözümlerin daha kompakt, esnek ve verimli hale gelmesi gerektiği anlamına geliyor.

Stratejiler değişiyor

 

İş dünyası geri dönülemez bir şekilde değişti ve kuruluşları stratejilerini yeniden değerlendirmeye ve kapsamlı değişiklikler yapmaya zorladı. Belki de bulmacanın son parçası, BT çevre birimlerinin geleceğe uygun olduğundan emin olmak. Liderlerin, iş gücünün doğru araç ve ekipmanlara sahip olmasını sağlamak için temellere geri dönmesi gerekiyor. Çalışanlar, çok yönlülük ve uygun fiyatın mükemmel bir kombinasyonunu sunan hibrit çevre birimlerini benimseyerek, çalışma ortamlarından bağımsız olarak üretken ve düzenli kalabilirler.


Epson Hakkında:

Epson, gerek sürdürülebilir operasyonları gerekse verimli, kompakt ve hassas teknolojileriyle yaşamları, toplulukları ve kuruluşları refaha kavuşturmayı amaçlayan bir teknoloji mucidi ve üreticisidir. Şirketin bugünkü değeri 8,5 milyar Euro’dur. Ar-Ge’ye günde 1,14 milyon Euro yatırımı yapan Espon, kendi ürünlerini, kendi fabrikalarında, kendi özgün teknolojilerini kullanarak ve yüksek çalışma standartlarını benimseyerek üretmektedir. Sürdürülebilir yeniliği daha ileri seviyelere taşımayı hedefleyen marka, 2050 yılına kadar karbon negatif ve yeraltı kaynaklarından arınmış operasyonlara sahip olmayı taahhüt etmiştir.