Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

HPE ve Danfoss, fazla ısıyı yeniden kullanmak için iş birliği yapıyor

Geliştirilmiş modüler veri merkezi, ısının harici olarak yeniden kullanımı için tasarlanan entegre ısı yakalama sistemleriyle uçlarda yapay zeka ve bilgi işlem yoğun iş yüklerini hızlandırıyor.

HPE ve Danfoss, veri merkezlerindeki enerji tüketimini azaltmak ve fazla ısıyı yeniden kullanmak için iş birliği yapıyor

 

Geliştirilmiş modüler veri merkezi, ısının harici olarak yeniden kullanımı için tasarlanan entegre ısı yakalama sistemleriyle uçlarda yapay zeka ve bilgi işlem yoğun iş yüklerini hızlandırıyor.

 

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) ve Danfoss, kuruluşların daha sürdürülebilir BT tesislerine geçiş yaparken atık ısıyı yönetmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olacak, kullanıma hazır ısı geri kazanım modülü olan HPE BT Sürdürülebilirlik Hizmetleri – Veri Merkezi Isı Geri Kazanımı (HPE IT Sustainability Services – Data Center Heat Recovery) için iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Yapay zeka teknolojilerinin kuruluşlar ve işletmeler arasında hızlı entegrasyonunun, güç talebinde ve yapay zeka için optimize edilmiş BT altyapısının kullanımında büyük bir artışa neden olması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, 2026 yılına kadar yapay zeka endüstrisi katlanarak büyüyecek ve 2023 yılındaki elektrik talebinin en az on katına ulaşacak. Bu zorlukların üstesinden gelmek için BT liderleri ve veri merkezi operatörleri, altyapıya modern güç tasarrufu yetenekleri kazandırmak ve gelişmiş soğutma sistemleri uygulamak gibi enerji kullanımını azaltacak yöntemlerin arayışına giriyorlar. Veri merkezi soğutmasından kaynaklanan atık veya fazla ısı, tahmini olarak yılda 2 bin 860 Teravat saate karşılık geliyor. Bu neredeyse AB’nin konut ve hizmet sektörü binalarındaki ısı ve sıcak su için toplam enerji talebine eşit. Veri merkezlerinden gelen fazla ısı akışı kesintisiz olduğu için, güvenilir ve temiz bir enerji kaynağı oluşturuyor.

Bu sorunları ele almak için HPE ve Danfoss’un yeni enerji verimli veri merkezi çözümü şunları sunuyor:

  • HPE’nin az yer kaplayan, yüksek yoğunluklu (kW/rack) konteynerlerle ölçeklenebilen Modüler Veri Merkezi (MDC), ağır sanayinin olmadığı neredeyse her yere kurulabiliyor ve genel enerji tüketimini %20 oranında azaltan doğrudan sıvı soğutma gibi teknolojiler içeriyor.
  • Danfoss’un yenilikçi çözümleri arasında, çeşitli uygulamalar için yerinde, komşu binalara ve endüstrilere yenilenebilir ısıtma sağlamak üzere veri merkezlerindeki fazla ısıyı yakalayan ısı yeniden kullanım modülleri ve veri merkezi soğutma verimliliğini %30’a kadar artıran Turbocor® yağsız kompresörler yer alıyor.

Danfoss İklim Çözümleri Başkanı Jürgen Fischer, “HPE ile stratejik ortaklığımız, veri merkezi endüstrisini inşa etme ve karbondan arındırma konusunda birlikte yarattığımız devrimin harika bir örneğidir” dedi. “Sektörler arasında kurduğumuz iş birliğiyle, bugün mevcut olan teknolojileri kullanarak yeni nesil sürdürülebilir veri merkezlerinin planını oluşturuyoruz.”

Çeviklik ve modülerliğin faydaları

HPE Modüler Veri Merkezi (MDC), enerji verimliliğini %20’nin üzerinde artırmak ve enerji üretimini ve dağıtımını optimize ederek kayda değer bir enerji tasarrufu sağlamak için doğrudan sıvı soğutma (DLC) teknolojilerini içeriyor. Kompakt tasarım, enerji ve soğutma sıvısı taşıma mesafesini azaltarak enerji kaybını en aza indiriyor ve giriş ve çıkıştaki sıcaklık farkını en üst düzeye çıkararak atık ısının yakalanmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca MDC’nin çevikliği ve yapısında ağır endüstriyel malzemelerin kullanılmaması, maliyetli, geleneksel yapı malzemelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltıyor. Yaygınlaştırma süreci geleneksel veri merkezlerine göre üç kat daha hızlı gerçekleşerek 18 aydan 6 aya kadar düşüyor. Son olarak MDC’lerin azaltılmış alan ayak izi ve esnekliği, veri üretim tesislerine yakın yerleşime olanak tanıyor. Bu da karmaşık ağ çözümleri ve veri aktarımıyla ilgili enerji etkisini ve darboğazları azaltırken, gelişmiş veri yönetimini ve güvenliğini destekliyor.

HPE Dünya Geneli Danışmanlık, Profesyonel Hizmetler ve Yönetilen Hizmetler Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Sue Preston, şunları kaydetti: “HPE’de dönüştürücü çözümler yaratmak için iş birliğinin gücüne inanıyoruz. Danfoss ile ortaklığımız, HPE’nin yenilikçi modüler veri merkezi ile Danfoss’un çığır açan ısıyı yeniden kullanma teknolojisini bir araya getiriyor. Birlikte sadece değer katmıyoruz; değeri katlıyoruz. Kullanılmayan atık ısı kaynağından yararlanarak, atıkları değere dönüştürerek, enerji kullanımının geleceğinin verimli, akıllı ve en önemlisi de bugünden ulaşılabilir olduğunu gösteriyoruz.”

Benzersiz yoğunluğa sahip HPE’nin modüler veri merkezleri, geleneksel tuğla ve harç veri merkezlerinin en iyi modern tasarımlarıyla tipik olarak ilişkilendirilen 1,3 ila 1,4 PUE’nin aksine 1,1’lik etkileyici bir güç kullanım etkinliği (PUE) sunuyor. HPE Cray Supercomputing EX4000 gibi fazla güç gerektiren mimarileri idare edebilen HPE’nin modüler veri merkezi, süper bilgi işlem ve üretken yapay zeka gibi görev açısından kritik ve bilgi işlem açısından yoğun iş yükleri için uygun mimariyi sunuyor ve bilim insanlarının, üniversitelerin ve işletmelerin daha hızlı sonuçlar elde etmesini sağlıyor.

Yongadan soğutucuya: Karbondan arındırma için inovasyonu teşvik etmek

Kullanılmayan en büyük enerji kaynaklarından biri ve Avrupa’daki veri merkezleri için en büyük potansiyel olan fazla ısıdan yararlanmak üzere HPE, karbondan arındırma ortağı olarak Danfoss ile ortaklık kurdu. Stratejik ortaklık, inovasyonu teşvik etmek, karbondan arınmayı desteklemek ve yeni nesil sürdürülebilir modüler veri merkezlerinin planını oluşturmak için Danfoss’un enerji tasarruflu çözümlerden oluşan kapsamlı ürün portföyünden yararlanıyor.

HPE BT Sürdürülebilirlik Hizmetleri – Veri Merkezi Isı Geri Kazanımı, Danfoss’un Danimarka’daki kendi genel merkez kampüsünde ısıyı yeniden kullanma teknolojisini nasıl kullandığından esinlendi. Burada ısı Danfoss’un sahadaki veri merkezinden geri kazanılıyor, bir ısı pompası yardımıyla güçlendiriliyor ve ortam ısıtması sağlamak için çevre binalarda yeniden kullanılıyor. Isı ayrıca yerel kent sakinlerine yenilenebilir bir ısı kaynağı sağlamak için yerel bölgesel ısıtma ağını da besleyebiliyor. Isının yeniden kullanımı, Danfoss’un 2022 yılında Nordborg’daki 250 bin metrekarelik kampüsünün enerji sisteminde karbon nötrlüğüne ulaşmasına yardımcı olan, karbondan arındırma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Yeni ölçeklenebilir modüler veri merkezi tasarımı, ısı pompaları ve soğutucular için Turbocor® kompresörler, ısı eşanjörleri, ısı yeniden kullanım modülleri, sürücüler ve pompa kızakları dahil olmak üzere Danfoss teknolojilerinden yararlanarak veri merkezlerinin %30’a kadar daha verimli soğutulmasını sağlarken, fazla ısıyı geri kazanıyor ve yeniden kullanıyor. Çözüm sorunsuz bir şekilde birlikte çalışan modüler bileşenlerden oluşuyor ve hidronik ısı geri kazanım ısı eşanjörü ve sudan suya ısı pompası dahil olmak üzere bir ısı geri kazanım sistemine sahip iki teknoloji yığını seçeneği içeriyor. Böylece günümüzde hava soğutmalı uçtan buluta modüler veri merkezinden ve potansiyel olarak ikinci faz sıvı soğutmalı HPC modüler veri merkezinden ısı geri kazanılıyor.

Danfoss, bütünsel “Azalt, Yeniden Kullan, Kaynak Yarat” yaklaşımının bir parçası olarak, teknolojinin yenilenmesini ve yeniden kullanılmasını sağlarken söz konusu varlıklardan ekonomik değerin geri kazanılmasını sağlayan döngüsel bir ekonomi çözümü olan HPE Varlık İleri Dönüşüm Hizmetleri aracılığıyla, kullanım ömrünü tamamlamış BT varlıklarını emekliye ayırmak için HPE ile iş birliği yapıyor.

Bulunabilirlik

HPE BT Sürdürülebilirlik Hizmetleri – Veri Merkezi Isı Geri Kazanımı halihazırda sipariş edilebiliyor.

Ek Kaynaklar