Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Huawei 2016 Yılı Finansal Raporuna Göre İstikrarlı Büyüme Devam Ediyor

Huawei 2016 Yılı Finansal Raporunu Yayınladı, işte Sonuçlar. Tüketici iş grupları, yıllık bazda istikrarlı bir büyüme devam ediyor!

Huawei, 2016 yılı finansal raporunu yayınladı

Huawei 2016 Yılı Finansal Raporu Açıklandı. Huawei’nin bugün açıkladığı 2016 yılı finansal denetim sonuçlarına göre telekomünikasyon birimi, kurumsal iş çözümleri ve tüketici iş grupları, yıllık bazda istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Huawei yıllık geliri, 2015 yılına kıyasla yüzde 32’lik bir artışla CNY 521.6 milyarı ($75.1 milyar) buldu. Net karlar yüzde 0.4 oranında bir artışla CNY 37.1 milyara ($5.3 milyar) ulaştı. 2016 yılında geleceğe yatırımını sürdüren Huawei, Ar-Ge için yıllık CNY 76.4 milyar ($11 milyar) tutarında harcama yaptı.

Huawei Dönüşümlü CEO’su Eric Xu

‘’Huawei 2016 yılında stratejik hedefine ulaştı ve istikrarlı bir büyüme elde etti. İnsanlık, sayısal dünyada, sayısallaşmada keşfetmeyi ve atılım yapmayı sürdürürken artan bilgi birikimi endüstrinin bütünü için büyük iş olanakları sağlıyor ve bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisinin daha da ileri gitmesinin yolunu açıyor. Müşterilerimize değer yaratmak ve sürdürülebilir bir büyüme için müşteri odaklı kalmayı sürdürecek ve endüstrinin bütününde sayısal dönüşümü destekleyeceğiz.’’ dedi.

 

Huawei 2016 Yılı Finansal Raporu!

2016 yılında, Huawei’nin Telekomünikasyon Birimi, yıllık bazda yüzde 24 artışla 2.906 milyar CNY ($41.8 milyar) gelir elde etti. Bu, sayısal dönüşüme odaklanarak bulut, video, nesnelerin interneti (IoT) ve telekomünikasyon birimi için operasyon dönüşümleri gibi alanlardaki önemli fırsatlardan yararlanılarak gerçekleştirildi.

Huawei Kurumsal İş Çözümleri, ortaklarıyla yakın işbirliği yaparak, finans, enerji, kamu kurumları ve kamu güvenliği de dahil olmak üzere kilit dikey sektörlerin sayısal dönüşümünü desteklemek için bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı sağladı. Bu sayede yüzde 47’lik bir artışla 40.7 milyar CNY’lik ($5.9 milyar) bir yıllık gelir elde edildi.

Huawei Tüketici Grubu, gittikçe artan yenilikçi ürünleri ve küresel dünyada her geçen gün seçkin bir marka olarak yükselen bilinirliği sayesinde 2016 yılında 139 milyon adet akıllı telefon sattı ve yüzde 44’lük bir artışla 179.8 milyar CNY’lik ($25.9 milyar) yıllık gelir elde etti.

Huawei CFO’su Sabrina Meng ise;

‘’ yüksek nakit rezervi, sağlam ve sürdürülebilir mali yapısı ve riske karşı yüksek esnekliğiyle Huawei 2016 yılında sağlıklı bir faaliyet dönemi geçirdi. 2017 yılında da istikrarlı büyümeyi sürdürebilmek için faaliyetlerimizin verimliliğini ve kalitesini artırmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

2016 Yıllık Raporundaki mali tablolar bağımsız olarak KPMG tarafından denetlenmektedir.

2016 Yıllık Raporunu indir

Not 1: Yıllık Rapordaki tüm CNY rakamları; 31 Aralık 2016’daki kapanış kuru kullanılarak ABD Doları’na dönüştürülmüştür: 1,00 ABD doları = CNY6,9448.

Not 2: Büyüme oranları CNY rakamlarına göre hesaplanmaktadır.