Sosyal Medya

Sosyal Medya

İnternet Reklamına Vergi Geldi, Google, Youtube, Facebook’a Reklam Verene Yüzde 15 Vergi!

İnternet Reklamına Vergi Geldi, Google, Youtube, Facebook'a Reklam Verene Yüzde 15 Vergi Geldi. Yeni Düzenleme 1 Ocak 2019'dan itibaren...

Google Vergisi Diye Adlandırılabilecek Düzenlemeye Göre İnternet Reklamlarına Vergi Geldi!

Cumhurbaşkanlığı kararı ile internet reklamlarının büyük bölümüne yüzde 15 vergi getirecek düzenleme yapıldı. Milyonlarca liralık vergi kaybına engel olacak düzenleme hakkında detaylı bilgiler!

Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara gerçekleştirilecek ödemelerden yüzde 15 gelir/kurumlar vergisi stopajı yapılacak.

Yurtdışında kurulu bir şirket aracılığıyla Türkiye’den reklam toplayıp bunu internet ortamında yayımlanan şirketlere yüzde 15 vergi kesintisi geldi.

Google, Youtube, Facebook gibi arama ve soysal medya kuruluşlarına reklam verenler, verdiği her 100 liranın 15 lirasını kesip vergi dairesine yatıracak.

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlana Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Türk şirketlerden ve kişilerden alınan reklamlara aracılık eden şirketler yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek. Google, YouTube ve Facebook reklamlarını etkileyecek düzenleme göre; reklam verilen şirketin mükellef olup olunmadığına da bakılmayacak. Dar mükellef denilen bu kuruluşlar reklamı doğrudan alan veya aracılık eden şirket de olabilir her iki durumda da kesinti yapılmak zorunda.

TÜRKİYE’DE KURULU ŞİRKETE VERİRSE KESİNTİ YOK

Düzenlemeye göre reklamı veren Türkiye’de kurulu şirket Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi mükellefi olabilir. Her iki mükellefiyetinden birisi bulunan şirket yurtdışında kurulu (dar mükellef) şirketlere reklam verdiğinde bu kesintiyi yapacak. Ancak eğer yurtiçinde kurulu bir şirket üzerinden reklam verirse kesinti yapmayacak. Çünkü yurtiçinde kurulu şirket zaten kendi kurumlar vergisini ödediği için kesinti yapılması halinde çifte vergilendirme olarak karşımıza çıkar.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri, vergi kesintisi kapsamına alındı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı kararı uyarınca, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi, vergi usul ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacak.Uygulama 1 Ocak’tan itibaren başlayacak.

Karar gereğince ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına bakılmayacak.