Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Red Hat, 2030’a Kadar Net-Sıfır Operasyonel Sera Gazı Emisyonu Hedefini Duyurdu

Açık kaynak çözümlerinde dünya lideri Red Hat, küresel iklim krizinden ötürü 2030'a kadar net-sıfır operasyonel sera gazı emisyonu (GHG) hedefini duyurdu.

Red Hat, 2030’a Kadar Net-Sıfır Operasyonel Sera Gazı Emisyonu Hedefini Duyurdu

Açık kaynak çözümlerinde dünya lideri Red Hat, küresel iklim krizinden ötürü 2030’a kadar net-sıfır operasyonel sera gazı emisyonu (GHG) hedefini duyurdu.

2030 operasyonel net-sıfır hedefi kapsamında Red Hat küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde sınırlamak için bilimsel çalışmalarla uyumlu bir yol izliyor. Ayrıca kapsam 1 ve 2 emisyonları ve Red Hat’in üçüncü tarafla ortak yerleştirilmiş veri merkezlerinin elektrik tüketimiyle bağlantılı kapsam 3 emisyonları da bu sürece dahil ediyor. Şirket, 2019’u referans olarak belirleyen bir emisyon hesaplaması yapmak için titiz bir çalışmadan geçti.

Red Hat Başkanı ve CEO’su Matt Hicks, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Açık hibrit stratejimiz üzerine kurulan ve IBM’in genel iklim hedefleriyle uyumlu olan kapsamlı bir yol haritası oluşturarak çevre üzerinde yarattığımız etkiyi azaltacağız ve gezegenimizi gelecek nesiller için koruyacağız. Hepimiz karbon ayak izimizi azaltmada bir rol oynuyoruz. Oluşturduğumuz bu yol haritası da Red Hat olarak üzerimize düşeni yaptığımız pek çok yoldan sadece biri.”

Net-sıfır hedefini 2030’da veya daha erken bir yılda tamamlamak için Red Hat aşağıdakileri yapacak:

  • Operasyonel GHG emisyonlarını 2025’e kadar 2019’a kıyasla yüzde 65 azaltacak.
  • Enerji verimlilik çalışmalarına ve yenilenebilir enerji tedarikine öncelik verecek. Bu kapsamda harcanan enerjide yenilenebilir elektriğin oranının 2025’e kadar yüzde 75, 2030’a kadar da yüzde 90 olması hedefleniyor. Red Hat, en çok enerji tüketen tesislerin tam operasyon çalışmasını desteklemek için yenilenebilir enerji sözleşmelerini genişletmeyi ve tüketimi azaltmak için şirketin gayrimenkul portföyü genelinde sürdürülebilir tasarım standartlarını uygulamayı planlıyor.

Tedarik zincirindeki sağlayıcıların iyileştirmelerinin devam etmesini desteklemek için Red Hat aşağıdakileri yapacak:

  • 2027 yılına kadar tedarikçilerinin ⅔’ünü (harcamaya göre) dahil edecek ve onlardan kendi çevre yönetim sistemlerini kurmalarını ve sürdürmelerini ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için hedefler belirlemesini isteyip istemediğini soracak.
  • Müşterilerinin, iş ortaklarının, tedarikçilerinin ve diğer paydaşlarının iklim hedeflerini gerçekleştirmesini ve emisyonlarını iyileştirmesini desteklediği için açık kaynak yazılımlara, standartlaştırma projelerine ve CNCF Çevresel Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu gibi topluluklara yatırım yapacak.
  • Yazılım enerji tüketimini ölçen bir metodoloji geliştirecek ve tüketimi azaltma hedeflerini iyileştirecek.

Red Hat, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlamak için sera gazı emisyonlarını azaltma yolculuğunu şirketin yıllık Topluluk ve Sosyal Sorumluluk (CSR) raporu ve şirket web sitesi aracılığıyla belgeleyecek ve kamuya açıklayacak. Red Hat’in 2019-2021 arasındaki GHG emisyon verisi, şirketin 2021 CSR raporunda bulunuyor. Bu hedefler IBM’in 2030’a kadar net sıfır sera gaz emisyonu hedefiyle de uyuşuyor.