Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) ve Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği

Kentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dijitalleşme ekseninde çözümler tasarlamak amacıyla ve Renault Group desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) ve Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. 

Renault Group desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) ve Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye’nin kent ulaşım sistemlerinin geleceğini  tasarlamak hedefiyle yola çıkan Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi ilk iş  birliğini Özyeğin Üniversitesi ile gerçekleştirdi.

Kentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dijitalleşme ekseninde çözümler tasarlamak amacıyla ve Renault Group desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) ve Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. 

Ulaşım sistemlerinin yeni düzene daha iyi entegrasyonuna katkı sağlamak ve inovatif çözümler geliştirmek amacıyla yola çıkan Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ), ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla bir araya geldi. Kentleşme ve ulaşımı tüm bileşenleriyle inceleyen inisiyatif, megakentlerdeki trafik yoğunluğu, enerji tüketimi, hava kalitesi ve sosyokültürel etkilere odaklanıyor. Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, kentsel hareketliliğin ancak farklı disiplinlerin bir araya gelerek çözümlenebileceği yaklaşımıyla iş dünyası, girişimci ekosistemi, sivil toplum ve akademisyenlerle birlikte dijital çözümler arıyor.

Hakan Doğu: “Sürdürülebilir, entegre ve akıllı ulaşım için bir araya geldik”

Bu amaçla ilk iş birliğini Özyeğin Üniversitesi ile gerçekleştiren Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi  (SMİ)’nin protokol töreninde açıklamalar yapan SMİ Kurucusu, sözcüsü ve Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu,  “2050’de kent nüfusu 2,5 milyar kişi artacak. Mobilite, kentleşmenin en önemli konularından biri.  Kentleşmenin artmasıyla yaşam kalitesini arttırmak için sürdürülebilir, akıllı ve yenilikçi bir ulaşım planlama yaklaşımına ihtiyaç duyuyoruz. Buna ancak ortak akılla çözümler getirebilir ve geleceğin mobilitesini tasarlayabiliriz. Bu nedenle, geleceğin ulaşım çözümlerini tasarlayacak bir bağımsız düşünce kuruluşu olarak yola çıktık.” dedi.

Ulusal ve uluslararası paydaşların katılımıyla Swissotel’de gerçekleşen etkinlikte AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektörü Yöneticisi Dr. Göktuğ Kaya ve akıllı şehir planlamacılığı alanından dünyanın önde gelen mimarlarından Sotiris Tsoulos konuşmacı olarak yer aldı.

AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektörü Yöneticisi Dr. Göktuğ Kara Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanında yaptığı projelerden ve bu alandaki sivil topluma verilen AB desteğinden bahsetti.

SMI ve Özyeğin Üniversite sürdürülebilir mobilite çözümlerini dünyaya taşıyacak

Kentleşmenin ve dijitalleşmenin en önemli megatrendler olduğuna dikkat çeken Hakan Doğu, “Sürdürülebilir alanında yaptığı çalışmalar ve girişimcilik ekosistemine verdiği katkı nedeniyle Özyeğin Üniversitesi ile çok değerli çalışmalar yapacağımıza ve Türkiye’de başlattığımız çalışmaları dünyanın her yerindeki megakentlerde uygulayabileceğimize inanıyoruz,” dedi. SMİ ve Özyeğin Üniversitesi, araştırma projeleri, eğitimleri, girişimci eko-sistemini destekleyecek projeler ve etkinlikler ile veri analizi ile geliştirilecek projelerin yapılandırılması ortak çalışmalar taraflar arasında karşılıklı değerlendirilerek hayata geçirecekler.

Protokol imza törenine katılan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk; “Özyeğin Üniversitesi olarak girişimci bir araştırma üniversitesi misyonumuzla, eğitim, araştırma ve bilgi transferi faaliyetlerimizi gerçekleştirirken dönüştürücü, çok boyutlu, erişilebilir ve elbette sürdürülebilir çözümler sunarak topluma hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizin nihai hedefi olan sosyal etkiyi oluşturacak ve artıracak bir üniversite kültüründen hareketle, mega sorunlara anlamlı ve kalıcı çözümlerin temelini oluşturacak bilimsel çalışmalar yürütmeyi, ana sorumluluklarımızdan biri olarak tanımlıyoruz. Girişimci bir araştırma üniversitesi olarak, bu çalışmaların uygulama alanlarını özel sektör, kamu, STK’lar ve girişimciler ile beraber oluşturmayı ve geliştirmeyi hem çok değerli hem de gerekli görüyoruz.  Paydaşlarımızla birlikte imza attığımız tüm çalışmalarımızda önceliğimiz, sürdürülebilir bir dünyada insana yakışır bir yaşam şekline çok disiplinli bilimsel katkıda bulunmak ve veri ile beslenen etkisi yüksek çözümler üretebilmek.   Özyeğin Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu bu özgün yaklaşımın en güncel örneği de geleceğin ulaşım çözümlerimi tasarlamak üzere yola çıkmış olan SMİ ile iş birliğimiz. Bu iş birliği çerçevesinde mobilite sorunlarına veri güdümlü çözümler üretmek amacı ile araştırma projesi fonlayan kuruluşlara başvurularda bulunarak (AB, TÜBİTAK gibi) ortak, örgün ve sürekli eğitimler gerçekleştirmeyi, ortak veri ambarını geliştirmeyi ve sürdürülebilir çözümler sunacak girişimcilere teknik destek olmayı hedefliyoruz.

Sotiris Tsoulos: Mobilite sorunu ancak geleceği tasarlayarak çözülebilir

Sotiris Tsoulos “Kentsel Hareketlilik, Esneklik ve Sürdürülebilirlik ulaşım ve ulaştırma ile ilgili büyük politika kavramlarından daha da fazlasıdır, zira günlük yaşamımıza doğrudan etkileri vardır. Kentsel Hareketlilik eşittir Zaman, Esneklik eşittir Seçenekler ve Sürdürülebilirlik eşittir

Sağlık. İşte kentlerde ve kamusal alanlarda mimarlığın odaklanması gereken yer burasıdır.” dedi.


Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi ( SMİ ) Hakkında

Sustainable Mobilty Initiative (Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi) ulaşım sistemlerinin yeni düzene daha iyi entegrasyonuna katkı sağlamak ve inovatif çözümler geliştirilmesine fırsat yaratmak amacıyla kurulan bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

Bu odakla fikir üreten farklı disiplinlerden akademisyenleri, stratejistleri ve profesyonelleri bir araya getiren SMI,

  • Ulaşım sektörü bileşenleri
  • Enerji ve iklim değişikliği politikaları,
  • Ekonomik etki programlarını kapsamaktadır.

Yeni düzenin üç önemli megatrendinden biri olan kentleşme, aşırı trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği oluşturmakta, bu ise iklim değişikliğini ve insan sağlığını etkilemektedir.

Sustainable Mobility Initiative (SMI) bunların kent yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerine bir diğer mega trend olan dijitalleşme ile çözüm üretmeyi amaçlamaktadır.

SMI, ulaşımı tüm bileşenlerini ve bunların birbirine etkilerini inceleyerek, bu odakta araştırmalar yapmanın yanı sıra düzenli yuvarlak masa toplantıları ve konferanslar düzenleyecektir. SMI aynı zamanda çeşitli kuruluşlar ile ortak araştırma ve yayın konularında iş birliği yapacaktır.


Rakamlarla Mobilite: 

  • 2050 yılına kadar ise dünya nüfusunun %70’inden fazlası şehirlerde yaşayacak.
  • Kentlerde yaşanan nüfus 2050’ye kadar 2,5 milyar artacak.
  • Dünya Sağlık Örgütü, temel kirleticilerin güvenli seviyeleri aştığına dikkat çekiyor.
  • Aşırı trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği oluşturuyor. Bu da, iklim değişikliğini ve insan sağlığını etkiliyor.
  • Her yıl yaklaşık 7 milyon insan hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklardan hayatını kaybediyor. Bu, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısından beş kat fazla insan demek.
  • Kötü hava kalitesinin küresel sağlık üzerindeki ekonomik kaybı, dünya ekonomisinin yüzde 4.8’i (5,7 trilyon ABD doları)

https://sustainablemobilityin.org/

Bu bilgiler ve üretilen fikirlerle ülkemizde bulunan start-up’ları destekleyerek, geliştirecekleri özgün ürünler ve geliştirecekleri uygulamalarla ulaşımın geleceğine çözüm önerecek, bunu karar vericilere sunacaktır.

Yenilikçi ulaşım çözümleri için çalışan start-up ekosisteminin yatırımcılarla finanse edilmesine uygun ortam sağlamak ve üniversite öğrencilerinin bu perspektifte geleceğe hazırlanmalarını sağlamak önlemli hedefleridir.