Sosyal Medya

Eğitim

Suriyeli gençlerin eğitim ve istihdamı için dört yıllık program başlatıldı!

İslami Kalkınma Bankası (“IsDB”), Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (“ISFD”) ve uluslararası sivil toplum kuruluşu olan SPARK (“INGO”) tarafından, 2018 yılında, Lübnan, Ürdün, Türkiye ve Irak’ta bulunan genç mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere yönelik olarak söz konusu dört yıllık kapsamlı bir program başlatılmıştır.

Suriyeli gençlerin eğitim ve istihdamı için dört yıllık program başlatıldı!

Suriyeli gençler geçmişlerini kaybetmiş olabilir; fakat geleceklerini kaybetmedi

10 yıllık Suriye Krizi’nden sonra, Suriyelilerin eğitim ve istihdam edilebilirliği her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir.

Suriyeli gençler geçmişlerini kaybetmiş olabilir; fakat geleceklerini kaybetmedi.

Suriye savaşının 10 yıllık izleri ile birlikte devam etmekte olan kriz, kalıcı sonuçlarıyla milyonlarca Suriyeliyi etkilemiştir, bölgenin istikrarını bozmuştur ve onları ülkelerini terk etmeye zorlayarak veya yerinden edilmelerine sebep olarak yeni nesli normal bir hayatın olasılıklarından yoksun bırakmıştır. Bununla birlikte, söz konusu yeni neslin dayanıklılığı ve uyum yeteneği çok hafife alınmaktadır. Birçoğu, yurt dışındaki topluluklarında liderlik pozisyonlarında yer almakta olup ekonomiye katkıda bulunmaktadır ve kendilerini nezaketle karşılayan toplumların parçası olmaktadır.

“Suriyeli öğrenciler, çocukluk anılarını şekillendirdikleri ve çok sevdikleri yerleri terk etmeye zorlanarak geçmişlerinden koparılmış olabilir. Kendilerini başa çıkmak için mücadele etmeleri gereken yeni yerlerde bularak bugünlerini kaybetmiş olabilir. Fakat geleceklerini kaybetmedi. Eğitim ve istihdam edilebilirlik, Suriyelilere ihtiyaç duydukları ve istedikleri geleceği sunmaktadır.” – Oudai Tozan, Kurucu Ortak & Genel Müdür ׀ Syrian Association

Bu amaçla, İslami Kalkınma Bankası (“IsDB”), Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (“ISFD”) ve uluslararası sivil toplum kuruluşu olan SPARK (“INGO”) tarafından, 2018 yılında, Lübnan, Ürdün, Türkiye ve Irak’ta bulunan genç mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere yönelik olarak söz konusu dört yıllık kapsamlı bir program başlatılmıştır. Bu eşsiz ortaklık aracılığıyla mesleki eğitimler, iş becerileri eğitimleri, kurum ve kuruluşlara kapasite geliştirme imkanları, küçük iş kurma hibeleri, sürdürülebilir iş yaratma ve gelişmiş dayanıklılık imkanları, diğer bir deyişle uzun ömürlülüğün anahtarı olarak kadınların ve mültecilerin katılımı sağlanmaktadır.

1.302 öğrenciye burs sağlanmıştır; 278 öğrenciye iş ve staj fırsatları sunulmuştur ve 142 genç sağlanan tohum finansmanı aracılığıyla kendi işlerini kurmuştur.

COVID-19 salgınının ekonomik etkisi, en savunmasız kişileri orantısız şekilde etkilemektedir. İş hayatında halihazırda yasal, finansal ve dil engelleri ile karşı karşıya olan mülteciler, eğitime ve iş piyasası fırsatlarına erişim konusunda ekstra desteğe ihtiyaç duymaktadır. İslami Kalkınma Bankası ve Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu tarafından sunulan cömert destek, kritik bir noktada devreye girmektedir.

İslami Kalkınma Bankası (“IsDB”)

İslami Kalkınma Bankası, üye ülkelerde ve dünya çapında Müslüman topluluklarda sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyerek, hizmet sunduğumuz kişilerin hayat kalitelerini yükseltmek için çalışan ve geniş ölçekte etki sunan çok yönlü bir kalkınma bankasıdır. İslami Kalkınma Bankası, kişilerin daha iyi hayatlar sürmeleri ve tam potansiyellerine ulaşmaları için gereken altyapı sağlamaktadır.

Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (“ISFD”)

Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu, yoksullara yönelik büyümeyi destekleyerek, özellikle sağlık hizmetleri ve eğitim alanındaki gelişmeler ile insani gelişmişlik çerçevesinde istihdam fırsatlarının finanse edilmesi, özellikle kırsal yoksulluk bağlamında piyasa çıkışlarının sağlanması ve temel kırsal ve şehirleşme öncesi altyapının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere yoksulların üretim kapasitesinin ve sürdürülebilir gelir kaynaklarının arttırılması için finansal destek sağlamaktadır ve üye ülkelerindeki yoksulluğu azaltmak amacıyla hizmet sunmaktadır.

SPARK

SPARK, Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika’nın 14 bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası bir sivil toplum kalkınma kuruluşudur. 25 yıldan uzun süredir, SPARK, gençlerin geleceklerini yeniden inşa etmelerine yönelik çözüm yolları üretmektedir. SPARK, yükseköğretim (mesleki eğitim) bursları ve girişimciliğe ve küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destekler sağlayarak, gençlere, özellikle kadınlara ve mültecilere, hassas topluluklarda okuma, çalışma ve kendi işlerini büyütme fırsatları sağlamaktadır. Tüm SPARK programları, yerel ortak kuruluşlar ile yakın işbirliği içerisinde finanse edilmektedir.