Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Uluslararası Rekabet için “İKLİM” Dedi!

Türkiye’nin rekabet gücü için iklim teknolojilerine odaklanan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı; gelecek beş yılda, beş öncü projeyi uygulamaya geçirecek.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Uluslararası Rekabet için “İKLİM” Dedi!

Türkiye’nin rekabet gücü için iklim teknolojilerine odaklanan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı; gelecek beş yılda, beş öncü projeyi uygulamaya geçirecek.

TEKNOLOJİ İHRACATI İÇİN İKLİM ÖNCÜSÜ

İleri teknoloji alanında kendi öz kaynaklarıyla öncü projeler yürüten TTGV’nin “Teknoloji Üreten Türkiye” vizyonu ile iklim odaklı yürütülen yeni dönem çalışmaları hakkında TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Değerhan Usluel, şu değerlendirmeyi yaptı:

Kuruluş misyonumuz öncü programlar ve tekrarlanabilir örnekler ile Türkiye’de sanayinin küresel rekabetçiliğinin gelişmesinde yol açıcı olmak. Dünyada yılda 5 trilyon USD yatırım yapılacağı öngörülen iklim teknolojileri gelecek 20 yılın en önemli paradigma değişimi. Başta enerji dönüşümü, ulaşım, endüstriyel üretim, tarım, yapı ve malzeme alanlarında endüstrimizin önünü açacak teknoloji odaklı yenilikçi proje ve programları geliştirerek bu paradigma değişiminden en olumlu şekilde faydalanmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

TTGV Genel Sekreteri Dr. A. Mete Çakmakcı

İKLİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞMESİ EKONOMİK KIRILGANLIĞI AZALTACAK

TTGV’nin çalışmalarının sahada diğer proje ve programlar için de çarpan etkisi oluşturacağını ifade eden TTGV Genel Sekreteri Dr. A. Mete Çakmakcı da,

2021 yılı dünya iklim teknolojileri yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 210 artış gösterdi. Ülkemizde öncelikle iklim teknolojilerinde somut uygulamalar ile talebin oluşması, pazarın gelişmesi ve küresel zincirlere entegre olabilecek yetkinlikte tedarikçilerin büyümesi gerekiyor. İklim teknolojileri Türkiye’nin katma değerli teknoloji ihracatına katkı sağlamanın yanında, ekonomik ve jeopolitik risklere karşı dayanıklılığını da arttıracaktır“ dedi.


TTGV HAKKINDA:

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye’nin AB Gümrük Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü üyelikleri dolayısı ile özel sektörün karşı karşıya kalacağı uluslararası rekabete teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetleri ile hazırlanması amacıyla ilk ulusal AR-GE destek programının yürütücüsü olarak 1991 yılında kuruldu. Bu misyonun özel, sivil toplum ve kamu paydaşlarını bir araya getiren TTGV, Türkiye’de sanayinin teknoloji üretimi yoluyla uluslararası rekabetçilik geliştirmesi konusunda faaliyet gösteren, kanunla kurulan ilk ve tek vakıf statüsüne sahip.

TTGV, kurulduğu günden beri farklı modelleri geliştirerek, uygulayarak ve öğrendiğini paylaşarak “Teknoloji Üreten Türkiye” için öncü ve yol açıcı rol üstleniyor.

Uluslararası ticaret kurallarının hızla iklim konusuna uyumlandığı dünyada Türkiye sanayisi kapsamlı bir rekabetçilik tehdit ve fırsat paradigması ile karşı karşıya. TTGV türünün-ilk-örneği iklim teknolojisi projelerini hayata geçirmek ve pazar oluşumunu tetiklemek yoluyla Türkiye’de iklim teknolojisi sektörünün gelişmesi için öncülük yapıyor.

TTGV YÖNETİM KURULU:

TTGV’nin başkanlığını Değerhan Usluel’in üstlendiği yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Fuat Akçayöz, Musa Demir, E. Göktekin Dinçerler, Yasemin Girici, Şelale Zaim Gorton, Çiğdem İçel, Dr. Recep Kılınç, Kunter Kutluay, Prof. Dr. Hasan Mandal, Dr. M. Aybike Molbay, Levent Mete Özgürbüz, Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Güngör Yıldızbayrak, Aycan Yüksel. TTGV Denetim Kurulu üyeliklerinde Av. Dr. Dilaver Nişancı, Tuba Yavaş yer alırken Genel Sekreterlik görevinde ise Dr. A. Mete Çakmakcı bulunuyor.