Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

XL Mimarlık, “Yaratıcı Kültür Endüstrileri” İçin Yenilikçi Projeler Tasarlıyor

XL Mimarlık+Mühendislik; E-Oyun Kampüsü, BioTeknoloji Kampüsü, Teknopark Kampüsü, Tarım Teknoloji Merkezi ve Gastronomi Merkezi gibi yeni nesil projeleriyle “Yaratıcı Kültür Endüstrileri” alanında vizyoner tasarımlara imza atıyor.

XL Mimarlık, “Yaratıcı Kültür Endüstrileri” İçin Yenilikçi Projeler Tasarlıyor

XL Mimarlık+Mühendislik; E-Oyun Kampüsü, BioTeknoloji Kampüsü, Teknopark Kampüsü, Tarım Teknoloji Merkezi ve Gastronomi Merkezi gibi yeni nesil projeleriyle “Yaratıcı Kültür Endüstrileri” alanında vizyoner tasarımlara imza atıyor.

Ödüllü projeleriyle ulusal ve uluslararası çapta birçok başarıya imza atan ve özellikle kuluçka merkezleri, teknopark kampüsleri ve ortak çalışma alanları gibi tasarımlarıyla ses getiren XL Mimarlık+Mühendislik Kurucusu Mimar Arda Işık, “Yaratıcı Kültür Endüstrileri” kavramını ele alarak bu alanda tasarladıkları yapılarda vizyoner bir bakış açısı ortaya koyduklarını dile getirdi.

Yaratıcı Kültür Endüstrileri kavramının sinema, müzik, tiyatro, yazılı basın, yayıncılık, reklamcılık, mimarlık, tasarım, sanat, yazılım ve bilgisayar oyunları gibi fikri mülkiyete dayanan ve odağında kültürel yaratıcılık yer alan sektörleri ifade ettiğini aktaran Arda Işık, bu heterojen alanın antikalar, tarihi alanlar, müzeler ya da yöresel festivaller gibi kültürel bileşenlerin geniş̧ yelpazesini de kapsadığını vurguluyor. Bu bağlamda, Yaratıcı Kültür Endüstrileri’nin bağımsız sanatçılar ve küçük işletmelerden dünyanın en büyük holdinglerine kadar uzanan esnek ve modüler yapıyı kapsayan çerçeve bir kavram olduğunu sözlerine ekliyor.

Mimar Arda Işık,

‘’Gerek kültürel gerek ekonomik anlamda bilginin, düşüncenin ve yaratıcılığın yenilik süreçlerinde nasıl şekillendiğine bakıldığında Yaratıcı Kültür Endüstrileri’nin ‘Dijital Dönüşüm’ sonrası inovasyon sisteminin başlıca bileşenlerinden biri haline geldiği görülmektedir” diyen Mimar Arda Işık, özellikle bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren genç̧ girişimcileri ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla destek hizmetlerini bir çatı altında sunan kuluçka merkezleri, teknopark kampüsleri, girişim hızlandırma merkezleri, yaratım laboratuvarları ve ortak çalışma alanlarının yaygınlaştığını ve ortaya çıkan başarıda paydaş̧ haline geldiklerini vurguluyor. Ayrıca sanat, medya ve geleneksel kültürel ortamları destekleyen yaşam merkezleri, festival alanları, kültür ve konvansiyon merkezleri ile müzelerin, markalaşan şehir kimliğine katkıda bulunduğu gibi ekonomik gelişmeler için de fırsat sunduklarını dile getiriyor.

XL Mimarlık+Mühendislik’in bu ortamın bir parçası olduğunu aktaran mimar, ofis olarak Yaratıcı Kültür Endüstrileri’ne ait ürünlerle gelişmiş, üretmiş ve yaşamakta olduklarını aktarıyor. Diğer taraftan, ülkemizdeki Yaratıcı Kültür Endüstrileri’nin gelişimine ürettikleriyle katkıda bulunmayı ve yön vermeyi de sürdürdüklerini dile getiriyor ve ekliyor: “Öne sürdüğümüz tasarım stratejimiz ile mimarlık disiplinine, tasarımını yaptığımız Yaratıcı Kültür Endüstrisi’ne ait mimari ürünlerle de bu kültüre ait ortama vizyoner bir bakış açısı getiriyoruz.”

“XL Mimarlık+Mühendislik olarak, bu alanda ürettiğimiz projelerde önerdiğimiz tasarım stratejisiyle proaktif ve inisiyatif alan bir yaklaşım iddiasındayız. Ön tasarım, tasarım ve tasarım sonrası süreçleri bir bütün olarak ele alıyoruz ve yenilikçi bir söylem ortaya koyuyoruz” diyen Arda Işık, son dönemde E-Oyun Kampüsü, BioTeknoloji Kampüsü, Teknopark Kampüsü, Tarım Teknoloji Merkezi, Gastronomi Merkezi, Bilişim ve Start-Up firmalarına ait ofis ve kampüs çalışmaları XL Mimarlık+Mühendislik’in halen tasarım süreçlerini sürdürdüğü işler arasında yer aldığını sözlerine ekliyor.

XL Mimarlık+Mühendislik Hakkında:

2004 yılında İzmir, Türkiye’de Yüksek Mimar Arda Işık tarafından, var olduğumuz ve ürettiğimiz çevrenin mimarlık yoluyla değiştirilebileceğine dair inançla kurulan XL Mimarlık+Mühendislik, yetenekli, deneyimli ve çalışkan tasarımcıların oluşturduğu mimarlık ve mühendislik ofisidir. Kendine özgü tasarım stratejisi ve söylemiyle ayrımlaşan XL Mimarlık+Mühendislik mimari projelendirme için stratejik planlama, tasarım odaklı düşünme ve sanat yoluyla bütünsel bir yaklaşım önermektedir. XL Mimarlık+Mühendislik; yurt içinde ve yurt dışında okul kampüsü, spor yapısı, ofis binası, konut, lojman, alışveriş merkezi, kent meydanı, müze, genel merkez gibi farklı tipolojilerdeki pek çok yapının proje müellifidir.