Sosyal Medya

Otomobil

16 ve Üzeri Araçlar için Hurda Teşviki 10 Bin TL ÖTV İNDİRİMİ

16 ve Üzeri Araçlar için Hurda Teşviki 10 Bin TL ÖTV İNDİRİMİ. Hurda Araçların Vergi Silinmesinden sonra şimdide ÖTV İNDİRİMİ Geldi

Hurda Teşviki ile ilgili Önemli Açıklama

16 ve Üzeri Araçlar için Hurda Teşviki 10 Bin TL ÖTV İNDİRİMİ. Hurda Araçların Vergi Silinmesinden sonra şimdide ÖTV İNDİRİMİ Geldi.

Hurda Teşviki 10 Bin TL ‘ye kadar ÖTV İNDİRİMİ olarak geliyor. 16 Yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 Bin Liraya kadar özel tüketim vergisi indirimi sağlayacak tasarı meclise sunuldu.

Meclis’e sunulan yeni tasarıya göre , 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak. Türkiye genelinde 6 milyona yakın 16 yaş üstü araç var. Tasarıya göre Konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarılıyor.

Daha öncede hurda araç sahipleri için Hurda Araç Yasası 2017‘de yapılan değişiklik ile araç sahiplerinin vergi cezaları silinmişti. Şimdi ise meclise sunulan tasarıya göre ikinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panel van, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha Merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurtiçinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getirilmektedir.

Hurda Teşviki 10 Bin TL Ancak  TRAKTÖR VE MOTOSİKLET HARİÇ !!!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 218 bin 945 adede yükselirken; bu araçların 2 milyon 631 bin 723 adedi 16-20 yaş arasında, 5 milyon 40 bin 37 adedi ise 21 ve üzeri yaşlarda. Yani toplamda trafiğe kayıtlı 16 yaş üzeri 7 milyon 671 bin 760 adet araç var. Traktör ve motosikleti çıkardığımız zaman toplam ÖTV teşvikinden yararlanacak araç sayısı 6 milyon adedi bulacak.

16 YAŞ ÜZERİ ARAÇLAR İÇİN Hurda Teşviki 10 Bin TL

Maliye Bakanı Ağbal’ın konu ile ilgili açıklamaları;

“Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile küçük sanayi sitelerince iş yeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna ediliyor.

İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panel van, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların; ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine;yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriliyor.
Yurt içinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan ve imalatçılar için ayrı bir yük oluşturan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı; monitör gibi mallar için ödenen ÖTV, imalatçılara iade edilecek.

Mal ihracatı yapan firmalar için nisbi aidat uygulamasında asgari alt sınırın kaldırılması; hizmet ihracatı açısından ise nisbi aidat uygulamasından vazgeçilerek aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın; 5 katı arasında belirlenen tutarda yıllık aidat tahsil edilmesi esası getiriliyor. İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların; mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda; katma değer vergisi uygulamasında olduğu gibi, üç aya kadar ek süre verilecek.”