Sosyal Medya

Otomobil

2017 MTV Bedelleri, Zamlı 2017 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) Yeni Liste!

2017 MTV Bedelleri, Zamlı 2017 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) Yeni Liste! Zamlı rakamlarıyla yeni MTV tutarları belli oldu. DETAYLAR BURADA!

2017 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi Resmi Gazetede Yayımlandı.

Zamlı rakamlarıyla yeni 2017 MTV bedelleri açıklandı. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) fiyatları Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşların araç yaş ve silindir hacmine göre ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi, fiyatlar konusunda bir önceki yıla göre farklılık arz ediyor. Peki yeni MTV vergisi fiyatları nasıl olacak? İşte 2017 yılı MTV fiyat tablosu ve oranları…

Resmi Gazete de yayımlanan bilgilere göre;

 • 1-3 yaş arası , 1,600 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 TL.
 • 1-3 yaş arası , 1,800 cm3 – 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 TL MTV alınacak.

MTV’ler Hangi Değerleme oranına Göre Arttırıldı?

2017 için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

En Yüksek MTV Bedeli 23.586 TL oldu.

En Yüksek MTV Bedeli 23.586 TL ile  1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.

En Düşük MTV Bedeli ise 68 TL oldu

Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.

2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • 1-3 yaş arası 1,301 cm3 – 1,600 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1.035 TL;
 • 1-3 yaş arası 1,601 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 1.827 TL MTV alınacak.
 • 4-6 yaş arası 1,601 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1. 428 TL
 • 4-6 yaş arası 1,801 cm3 – 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2.217 TL MTV alınacak.
 • 7-11 yaş arası 1,601 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 841 TL
 • 7-11 yaş arası 1,801 cm3 – 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 1.303 TL MTV alınacak.

Yeni MTV’ye göre en yüksek vergi 23 bin 586 bin lira ile 4001 ve üzeri cm3 motor hacmine sahip araçlardan alınacak. 1,300 cm3 ve daha aşağısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak 68 liralık vergi listenin en düşük vergisi oldu.

 • 1-6 yaş arası minibüslerden 776 TL,
 • 7-15 yaş arası minibüslerden 513 TL MTV alınacak.
 • 1-6 yaş arası 1,900 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip olan minibüslerden 1.035 TL
 • 1-6 yaş arası  1,901 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip olanlardan 1.565 TL MTV vergi alınacak.

işte Resmi Gazete Yayımlanan 2017 MTV LİSTESİ

 1. Sayılı Tarife;

2. Sayılı Tarife;

4 Sayılı Tarife;

 

2017 MTV, 2017 MTV Bedelleri, 2017 MTV Oranları!

Yeni ÖTV Oranları Resmi Gazetede Yayımlandı!

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)

27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29931

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerin tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

(2) 2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 474 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

(3) Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 –

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve   yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 646,00 450,00 252,00 191,00 68,00
 1301 – 1600 cm³ e kadar 1.035,00 776,00 450,00 318,00 122,00
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.827,00 1.428,00 841,00 513,00 199,00
 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.878,00 2.217,00 1.303,00 776,00 306,00
 2001 – 2500 cm³ e kadar 4.317,00 3.134,00 1.958,00 1.170,00 463,00
 2501 – 3000 cm³ e kadar 6.091,00 5.236,00 3.271,00 1.760,00 646,00
 3001 – 3500 cm³ e kadar 9.166,00 8.247,00 4.968,00 2.480,00 910,00
 3501 – 4000 cm³ e kadar 14.411,00 12.444,00 7.329,00 3.271,00 1.303,00
 4001 cm³ ve yukarısı 23.586,00 17.687,00 10.475,00 4.708,00 1.827,00
 2- Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 122,00 92,00 68,00 43,00 17,00
   251 –   650 cm³ e kadar 252,00 191,00 122,00 68,00 43,00
   651 –  1200 cm³ e kadar 646,00 385,00 191,00 122,00 68,00
  1201 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00 513,00 252,00

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 776,00 513,00 252,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 1.035,00 646,00 385,00
  1901 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 1.958,00 1.170,00 513,00
  26 – 35  kişiye kadar 2.348,00 1.958,00 776,00
  36 – 45  kişiye kadar 2.613,00 2.217,00 1.035,00
  46 kişi ve yukarısı 3.134,00 2.613,00 1.565,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg’a kadar 697,00 463,00 228,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.408,00 817,00 463,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.115,00 1.760,00 697,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.348,00 1.995,00 936,00
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.821,00 2.348,00 1.408,00
   20.001 kg ve yukarısı 3.529,00 2.821,00 1.640,00

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve Helikopterler
   1.150 kg’a kadar 13.099,00 10.475,00 7.855,00 6.282,00
   1.151 –   1.800 kg’a kadar 19.653,00 15.718,00 11.789,00 9.430,00
   1.801 –   3.000 kg’a kadar 26.207,00 20.965,00 15.718,00 12.576,00
   3.001 –   5.000 kg’a kadar 32.762,00 26.207,00 19.653,00 15.718,00
   5.001 – 10.000 kg’a kadar 39.316,00 31.451,00 23.586,00 18.866,00
  10.001 – 20.000 kg’a kadar 45.870,00 36.694,00 27.512,00 22.008,00
  20.001 kg ve yukarısı 52.422,00 41.934,00 31.451,00 25.160,00

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

2017 Yılı MTV oranları yukarıda verilmiştir.

AloMaliye