Sosyal Medya

Astroloji

Çocuk Psikolojisinin Astroloji ve Theta Healing üzerinden Analizi

Okült Astrolog Nazan Gönültaş, Çocuk Psikolojisinin Astroloji ve Theta Healing üzerinden Analizini yaptı. İşte dikkat çeken THETA HEALING ve farkındalık seansının işleyişi...

Çocuk Psikolojisinin Astroloji ve Theta Healing üzerinden Analizi

Çocuk, anne rahmine düştüğü andan itibaren sürekli bir değişim içinde gelişir. Gelişirken büyür, bedenini, çevresini, dünyayı tanır ve ilişkiler kurmaya başlar. İlişki kurmaya başladığı andan itibaren problemlerle karşılaşmaya başlar ve bu problemleri çözmeye çalıştıkça sevinmek, üzülmek, ağlamak, gülmek, mutlu olmak-mutsuz olmak, cesaretli olmak, gururlu olmak, özgüvenli olmak, çekingen olmak gibi birçok duygu durumuyla karşılaşıp bu duyguları tanımaya başlar.

Sigmund Freud’a göre çocukluğun ilk altı yılı, onun kişiliğinin şekillendiği en önemli yıllardır. Psiko-analitik gelişim kuramına göre bireyin kişilik oluşumunu üç temel unsurla ele almıştır.

Bu üç unsurdan ilki olan “İd” (haz ilkesi) tüm psişik enerjinin rezervuarıdır. Kişiliğin ilkel ve dürtüsel homojen bileşenidir. Kişiliğin ham, organize olmamış, olgunlaşmamış, plan yapmamış tarafıdır. Cinsellik, açlık, susuzluk, agresyon ve irrasyonel dürtülerin temsil edildiği kişilik alanı da denebilir. Kişinin anında doyurulması gereken dürtülerini konu alır. Bilinçaltında yatan temel amaç, maksimum düzeyde doyum sağlayarak gerilimi azaltmaktır.

Kişiliği oluşturan ikinci temel unsur olan “Ego” (gerçeklik ilkesi), İd ve gerçek dünya arasında bir köprüdür. Kişiliğin karar verici mekanizması ve bileşenleridir. Kişiliğin adalet unsuru ve mantığa dayalı bileşenidir. Kişilikte gerekli hazzı erteleme ve toplumun normlarını karşılama görevi üstlenir.

Üçüncü temel unsur olan Süper ego (Ahlak ilkesi)  ise kişiliğin doğru ve yanlış hakkında tüm sosyal standartları içselleştiren ve yargıyı kaldıran bileşenidir. Mantıkla çalışır, 5-6 yaşlarında tam olarak gelişmeye başlar.

Kişilik yedi yaş itibarıyla ana yapı, titreşim ve frekans olarak şekillenmiş sayılır. Çocuğun hayatı boyunca sürdüreceği, öğrendiği temel kişilik bu noktada şekillenir. Bu temel kişilik, çocuğun yetişkin bir birey olduğunda davranışlarının nasıl olacağını gösterir.

Astrolojide ise 0-4 yaş arası, ‘Frideria’ sistemine göre, annenin psikolojik olarak davranış biçimlerinin, çocuğun ileri yaş süreçlerinde hayatında kişiliğine olan etkisini anlatır. Bazı astrolojik danışmanlıklarda, farkındalığı oluşmuş fakat buna rağmen hayata karşı duruşundan ve verdiği tepkilerinden hoşnut olmayan kişilere rastlarız.

Bu durumda kişinin ilk yaş dönemlerine (0-4) yoğunlaşılır. Adeta bir arkeolojik kazı yöntemi uygulanır. Kişinin bebeklik ve erken dönem çocukluğu “An haritası” üzerinden analiz edilir.

Yaş tekniği ile kişinin doğum haritasındaki Ay’ı yükselen burca çekerek, çocuğun 0-4 yaşına odaklanırız. Annenin psikolojik, sosyolojik ve fiziksel sağlığına, olaylara karşı nasıl tepkiler verdiğine ve bu tepkilerin çocuğun hayatının geri kalan kısmında nasıl etkiler yaratacağına bakarız. 

Öğrenilmiş olan bu hazır kalıp tepkiler, çocuğun ileriki yaş dönemlerinde ve yetişkinliğinde olayları anlamlandıramamasına sebebiyet verir.  Analizi doğru yapılamayan bu durum kişinin kendi eylemlerindeki rahatsızlığın belirleyici faktörlerdedir. Doğru analiz ve disiplinler arası bu çalışma yöntemiyle doğru sonuçlara ulaşmak da imkânsız değildir. 

Ayrıca farklı bir bilinçaltı çalışma tekniği olan Theta Healing ile kişinin 0-7 yaşında oluşturduğu kök inançları yoğun bir şekilde inceleyebiliriz. Şu anda karşımıza çıkan, bir türlü çözüme ulaştıramadığımız konuların temeli, kök inançları bu yaş aralığında oluşmaktadır. Kişi bu yaş aralığında oluşturduğu ve yetişkinlik dönemine etki eden davranışları bu teknikle anlamlandırabilir ve beraberinde sağaltabilir. Sorun olarak adlandırdığı birçok düşünce ve eylemi, yanlış kök inancı tespit edebilir. Bu analiz sürecinde ve neticesinde yaymış olduğu kötücül, ona hizmet etmeyen titreşimi ve yaydığı frekansı da durdurmuş olur. 

Alışılmış olan yanlış söylem ve davranış biçimlerinin durdurulması ilk aşamadır. Ardından kişiye, onun için gerekli olan düşünce, his ve liyakat hatırlatılır. Kişi anda gerçekleşen şifaya tanıklık eder. Neticesinde ise kişinin hayatında bu frekansı yayması hedeflenir. 

THETA HEALING VE FARKINDALIK SEANSININ İŞLEYİŞ BİÇİMİ

1)Kişinin doğum/an haritası incelenir ve bu noktada gezegenlerin, kişinin hayatında oluşturabileceği iyicil ve kötücül etkileri tespit edilir.

2)Kişinin özellikle 0-7 yaş aralığında yaşamış olduğu ruhsal, fiziksel, psikolojik, sosyolojik durumları derin kazı yöntemi ile değerlendirerek kök inançları tespit edilir. 

3)Kök inançların kişinin geç dönem çocukluk ve yetişkinlik döneminde ne gibi sonuçları doğurduğu tespit edilir. Şu anda ona hizmet etmeyen bu kök inancı temizlenir. 

4)Yapılacak his yüklemeleri ile kişinin hayatında var etmek istediği düşünce ve doyum biçimleri yüksek bir titreşimle hayatının merkezine alması sağlanır.

Okült Astrolog Nazan Gönültaş