Sosyal Medya

Otomobil

Daha Fazla Elektrikli Otomobil Daha Kolay Nefes Almamızı Sağlayabilir

Elektrikli otomobiller ciddi büyüme potansiyeline sahip. Daha Fazla Elektrikli Otomobil Daha Kolay Nefes Almamızı Sağlayabilir.

Elektrikli Otomobiller Çevre Dostu ve Bu Doğrudan Sağlığımızı Etkileyebilir

Elektrikli Otomobiller pazarın oldukça küçük bir kısmını kaplıyor, ancak hızla büyüyecek bir potansiyeline sahip. Bu nedenledir ki, Daha Fazla Elektrikli Otomobil Daha Kolay Nefes Almamızı Sağlayabilir.

Şu andaki pazarın yüzde 98’ini oluşturan içten yanmalı motorların yerini batarya ile çalışan elektrikli otomobillere bırakması süreci ile birlikte; sera gazı etkisi yapan egzoz emisyonlarının giderek azalması bekleniyor. Ancak nefes aldığımız havanın kalitesi ile ilgili diğer emisyonları nasıl etkileyecek?

Etmospheric Environment‘te yayınlanan bir analiz bu sorunu ele alıyor. Araştırmanın arkasındaki ekip, EV pazarının giderek artan payına ek olarak, bunları şarj etmek için kullanılan elektrik kaynaklarının da etkilerini dikkate alıyor. Bu faktörlerin her ikisi coğrafi bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle artan EV benimseme oranının hava kalitesine etkileri coğrafi bölgelere göre değişmekle birlikte, genel olarak yukarı yönlü bir iyileşmeye işaret ediyor.

Çalışmada çoğu yaz mevsiminde ozon seviyesi azalırken, kış mevsiminde ince partikül madde seviyeleri düşüyor. Genel olarak EV’lerin yerini alan geleneksel araçların sayısı söz konusu partiküllerin üzerinde ciddi etkileri vardır. Ancak araştırmacıların EV’lerin enerji kaynaklarının söz konusu partiküller üzerinde bundan çok daha büyük bir etkisi olduğunu keşfetti.

Daha Fazla Elektrikli Otomobil Daha Kolay Nefes Almamızı Sağlayabilir

EV – Elektrikli otomobil satıl rakamları ABD genelinde 2017 ve 2018 yılları arasında 208 bin adedi buldu. 2025’e kadar bile ABD ölçeğinde toplam araba pazarının yüzde 7’sini oluşturması bekleniyor.

Araştırmacılar hava kalitesi üzerindeki EV etkisini analiz etmek için NOAA’nın küresel atmosferik modelinin en yeni versiyonunu ozon ve partikül madde emisyonlarını haritalamak için kullandılar. Her iki emisyon da otomobillerden ve elektrik üretiminden geliyor ve smog’un ana bileşenlerini oluşturuyor. Model ayrıca coğrafi konumları, EV kabul oranlarını, güç kaynaklarını ve mevsimleri ve günün zamanlarını da hesaba kattı.

Gelelim Araştırmanın sonuçlarına, tüm bu etkenleri dikkate alan araştırma sonuçlarına göre Elektrikli Araç elektrifikasyonu arttıkça, EV pilleri ne kadar şarj edilecek olursa olsun özellikle yaz aylarında bölgelerin ozon seviyesi düşüyor. Kışın  ise;  düşük güneş ışığı seviyelerinde meydana gelen kimyasal reaksiyon nedeniyle ozon seviyesi yükseliyor.

Bu arada partikül madde kışın azalıyor. Ancak seviyeleri daha çok bulunduğu bölge ve elektrik üretim kaynağına bağlı. Temiz enerji kaynaklarına sahip bölgelerde bu partikül seviyeleri kış aylarında da düşüyor.

Anthropocene

Daha Fazla Elektrikli Otomobil Daha Kolay Nefes Almamızı Sağlayabilir.