Sosyal Medya

Güvenlik/Koruma

Yerli Yazılımın ve Yerli Bulut’un Veri Güvenliği Açısından Önemi Nedir?

WhatsApp ile ilgili olan gelişmeler “Veri Güvenliğini” bir kez daha sorgulamamıza neden oldu!

Peki Yerli Yazılım ve Yerli Bulut teknolojilerini kullanmak ne kadar önemli? Merak edilen bu soruyu Yerli Yazılım Firmalarımızdan DİA’nın Genel Müdürü Suha Onay‘a sorduk.

DİA Yazılım Süha ONAY

Kısaca DİA Yazılım’dan bahseder misiniz? Firmalara sağladığınız avantajlar neler?

DİA Yazılım, 2004 yılında Türkiye’de bulut teknolojisi ile kurumsal yazılım hizmetleri vermek üzere, ben ve alanında uzman diğer girişimci mühendis arkadaşlarım tarafından ODTÜ Teknokent’te kuruldu.

Mobil, e-ticaret, e-dönüşüm ihtiyaçlarına uygun olarak sunduğumuz çözümlerle tüm sektörlerin; muhasebeden, finansa, stok ve depo takibinden, üretime, müşteri ilişkileri yönetiminden, servis hizmet yönetimine; firmaların dijitalleşmesine yönelik hizmetler sunuyoruz. Tüm sektörlere verimlilik, maliyet avantajı ve veri güvenliği sağlayarak yer, zaman, mekan, cihaz bağımsız firmalarını yönetebilmelerine olanak sağlıyoruz. DİA, sektörünün bulut teknolojisi ile çalışan en gelişmiş ERP’si konumunda. Küçük bir restoran, orta büyüklükte bir gıda toptancısı veya büyük bir inşaat firması gibi birçok sektörün tamamına hitap edebilecek esneklikte yazılım çözümlerimizi bulut teknolojisi üzerinden hizmet olarak sunuyoruz.

Son günlerde Whatsapp’ın yeni gizlilik ve güvenlik uygulaması oldukça tartışma yarattı. Bu da ülkelerin kendi verilerinin kendi sınırları içerisinde kalmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Bu noktada yerli yazılımların veri güvenliği ve verilerin ülke sınırı içinde kalması açısından öneminden bahseder misiniz?

Yerli yazılımın önemi yıllardır bizim de her mecrada vurguladığımız bir konu. Ülkeler, kendi ülkelerinde üretilen yazılımlardan ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak diğer ülkelerin hassas bilgilerine erişebiliyorlar. Bu nedenle de yüksek teknolojiye büyük yatırımlar yapıyorlar. Çünkü bu sayede bilgiyi elde edip, geleceği şekillendirebilecekler. Bu, bizim gibi diğer ülkelerin teknolojilerini kullanan ülkeler açısından büyük bir tehdit. Bu noktada -Whatsapp örneğinde olduğu gibi- yerli teknoloji, ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip.

Peki yerli bulut neden olmalı, kendi bulutumuz olmazsa neyi riske atıyoruz?

Bulutta saklanan veriler eğer diğer ülkeler için önemli verilerse bulutu ithal ettiğimiz ülke tarafından erişilme ihtimali her zaman var. Bu da tabi yerli bulutun önemini ortaya koyuyor.

Türkiye yazılım sektörünü dünya ile kıyaslayacak olursak neler söylersiniz?

Son yıllarda Türkiye’de yazılım sektöründe çok iyi işler yapılıyor. Ama tabi ki bu işlere büyük yatırımlar yapan ve teknoloji alanında çok iyi eğitimler veren devletler kadar iyi durumda değiliz henüz. Ama birçok ülkeye teknoloji ihracatı yapıyoruz. Devlet de son yıllarda gençleri daha fazla teşvik ediyor. Türkiye girişimci anlamında da yüksek potansiyeli olan bir ülke. Ben önümüzdeki 10 yıl içinde yerli yazılım sektörünün dünya pazarından önemli bir pay almasını bekliyorum.

Devlet yerli yazılım şirketlerine ne gibi teşviklerde bulunabilir?

Öncelikle eğitim konusu çok önemli. Bu alandaki müfredatın dünyaya ayak uyduracak hızda yenilenmesi, öğretmenlere yoğun eğitimler verilmesi ve tabi dünyanın ortak dili olan İngilizce’nin çok daha iyi öğretilecek bir alt yapının hazır olması şart. Bazı Avrupa ülkelerinin teknoloji üretimi açısından bizden iyi seviyede olmalarının en önemli sebeplerinden biri çok iyi seviyede İngilizce konuşuyor olmaları. Teşvikler konusunda da şu anda epey adım atılmış durumda. Özellikle Kosgeb’in yazılımcılar için AR-GE, girişimcilik, stratejik ürün desteği gibi teşvikleri var. Burada devlet tarafından yazılım alanında üretilen ürünlerin yurtdışına pazarlaması konusunda danışmanlık desteği de verilmesi çok faydalı olur diye düşünüyorum.

2020’de bulut teknolojisi ne kadar büyüdü ve pandeminin bunda etkisi ne oldu, 2021’de bulut teknolojisinde ne kadarlık bir büyüme bekleniyor, 2023’de bulut teknolojisinin ulaşması öngörülen Pazar büyüklüğü nedir?

Gartner’a göre 2020 yılında dünya genelinde bulut hizmetleri pazarı %17,2 büyüyerek 208 milyar doları aştı. Türkiye için 2020 rakamları elimizde yok ancak 2021’de pazarın %20 büyüyeceği öngörülüyor. Pandemiden önce, 2023’te bu pazarın 623 milyar dolar olması bekleniyordu. Pandemi sonrası çok daha hızlı bir artış olması bekleniyor. Biz DİA Yazılım olarak 2020’de %70’in üzerinde büyüme kaydettik. 2021’de büyüme oranının da artmasını bekliyoruz.

Şirketlerin % kaçı bulutta tutuluyor bu rakamın 2023’de % kaç olması bekleniyor?

2016’da şirket verilerinin yüzde 35’i bulutta tutuluyordu, 2019’da bu rakam yüzde 48’e yükseldi. 2023’de bu rakamların yüzde 60’ı geçmesini bekliyoruz. Burada bulut teknolojisinin firmalara sağladığı maliyet avantajına da değinmek isterim. Bulut teknolojisiyle firmalar; özelleştirme ve uygulamada %43, donanımda %26, bilişim personelinde %14 ve bakım maliyetlerinde %7 tasarruf etmiş oluyor. 100 bin girişimci KOBİ’ye göre hesapladığımızda, sadece bulut teknolojisini kullanması halinde yıllık 200 milyon TL enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Bu da enerji ithal eden bizim gibi ülkeler için büyük bir tasarruf anlamına geliyor.

Türkiye’de firmaların ticari yazılım tercihinde öncelikli kriterleri neler? Ticari yazılımların en yüksek kullanım alanları hangileri?

Özellikle mobil dünyadaki gelişmelerle internet tabanlı program ve uygulamalar her alanda olduğu gibi muhasebe ve diğer ticari yazılımlarda da hızla ihtiyaca dönüşüyor. Tüketicinin aklındaki “veri güvenliği” sorusu giderildiğinde bulut yazılım birçok avantajıyla pazarda çok daha hızlı bir şekilde yol alacak gibi görünüyor. Yaptığımız bir pazar araştırmasında “Yeni bir Ticari ve Muhasebe programı alırsanız, satın alma kararınızı hangi unsurlar etkiler?” sorusuna %52 ile ilk akla gelen cevap “fiyat” oldu. Görüşülen kişinin sıraladığı unsurlar arasından en önemlisi sorulduğunda ise en yüksek cevabı %26 ile “veri güvenliği” aldı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin önem verdikleri kriterler de farklılık gösteriyor. Küçük ölçekli firmalarda “veri güvenliği” ve “fiyat” unsurları öne çıkarken orta ölçekli firmalarda “kullanacak kişinin daha önce bu programı kullanmış olması” ve “ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması” kriterleri daha öncelikli kriterler.

Ticari yazılımlarda en yüksek kullanım alanı %92 ile muhasebe yönetimi, %83 ile e-fatura ve e-arşiv çözümleri, %60 ile stok depo ve %50 ile de üretim yönetimi olarak karşımıza çıkıyor.

Pandemi ile birlikte hızlanan dijitalleşme sürecinde hangi ürün ve çözümlere yönelik ilgi öne çıktı?

Bu süreçte şirketlere özellikle gizlilik ve güvenlik konularında nelere dikkat etmelerini önerirsiniz? Covid-19 birçok sektörün aksine bizim sektörümüzde büyümeye neden oldu. Bulut teknolojisi üzerinden faaliyet gösterdiğimiz için dijital dönüşümünü sürekli erteleyen firmaların, evden çalışmak zorunda kalmaları bu dönüşümü hızlandırdı. Yerleşik yazılımlar kullanan ya da her şeyi manuel süreçlerle yürütmeye çalışan firmalar bu dönüşümü daha fazla erteleyemeyeceklerini fark ettiler.

En basit örnekle fatura kesmek için bile ofise gitmek zorunda kalan müşterilerden bize çok sayıda başvuru oldu. Tabii bunun yanında maalesef özellikle otel ve restoran alanındaki müşterilerimizden faaliyetlerine ara vermek ya da son vermek durumunda kalan müşterilerimiz de oldu ve 2021’de olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca pandemi sürecinde işlerini, dolayısıyla kullandığı DİA yazılımlarını da büyüten %10 dolayında bir kesim var. Şirketlerin evden çalışan personellerine güvenlik konusunda bilgi vermesi şart.

Burada özellikle vurgulanması gerekenler; evdeki iş ve özel bilgisayarların birbirinden ayrılması, güvenli bir internet erişimi olduğundan emin olunması, güvenli olmayan e-postaların açılmaması gerekliliği, cihaz ve e-postalar için mutlaka şifre kullanılması, güvenlik yazılımlarının gerekliliği, bulut depolama tercihleri. Bir zamanlar bulut hizmetlerinin bilgi güvenliği için tehdit oluşturduğunu düşünenlerin çoğunlukta olduğunu düşünürsek, bugün geldiğimiz noktada DİA olarak 17 yıldır bu alana yatırım yapmış olmaktan çok memnunuz. Hiçbir üyemiz bugüne kadar herhangi bir veri kaybı ya da güvenlik sorunu yaşamadı. Bu konuda üst düzey tedbirler alıyoruz.