Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Dijital Finansal Kapsayıcılık raporu açıklandı

Dijital Finansal Kapsayıcılık raporu açıklandı. iyzico-PayU’nun katkılarıyla, Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından hazırlanan rapor.

Fintek şirketleri, finansal sistemdeki sorunları çözmeye aday!

iyzico-PayU’nun katkılarıyla, Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından hazırlanan “Dijital Finansal Kapsayıcılık” raporu açıklandı. Türkiye’deki kadınların %54’ünün banka hesabı olmadığını ortaya koyan rapor; KOBİ’lerin finansmana erişimi ve online alışverişteki artış gibi pek çok konuda dikkat çekici veriler ortaya koyuyor.

Dijital pazar için yenilikçi ödeme ve güvenli alışveriş çözümleri sunan finans teknolojileri şirketi iyzico-PayUnun geçtiğimiz yıl yayımladığı Finansal Teknolojilerin Türkiye Ekonomisine Katkıları raporunun bu seneki konu başlığı Dijital Finansal Kapsayıcılık: Finansal Teknolojilerin Kapsayıcılık Yoluyla Oluşturabileceği Ekonomik Etkiler ve Politika Önerileri” olarak hazırlandı.

iyziconun katkılarıyla, Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından hazırlanan raporun amacı, dijital finansal kapsayıcılık konusundaki malumatın derinleşmesine katkıda bulunmanın yanı sıra, karar alıcıları ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek.

Türkiye’de finansal sistemin açıklarının detaylı biçimde incelendiği raporda; finteklerin kapsayıcılığını artırması durumunda Türk ekonomisine olası etkileri ve finans teknolojilerinin, potansiyel ekonomik kazanımlarından faydalanma yolları kapsamlı olarak işlendi.

Finansal sistemdeki açıklar büyüyor

Rapora göre yüksek gelir seviyesindeki ülkeler için %84 seviyesinde seyreden banka kredilerinin GSYHye oranı Türkiyede %60 seviyesinde seyrediyor. Yüksek gelir seviyesindeki ülkelerde 15 yaş üstü bireylerin %92sinde banka hesabı bulunurken Türkiyede 15 yaş üstü bireylerin%69unun banka hesabı bulunuyor.

Kadınların finansal özgürlüğü artmalı

Kadınlarda ve düşük gelirli grupta ise bu oran daha da düşüyor. Kadınların %54’ünün, düşük gelirlilerin ise %56sının banka hesabı bulunuyor. Dünya genelinde finansal hizmetlere erişim konusunda kadınlar genel ortalamadan Türkiyedeki kadar uzaklaşmıyor. Girişimci kadınlar da kapsanamama sorunuyla karşı karşıyalar. Türkiyede iş kurabilmek için borç alan kadınların oranı %11ken gelişmiş ülkelerde %30un üzerine çıkıyor. Ayrıca girişimci kadınların %29u banka kredisine erişimde sorun yaşadığını dile getiriyor.

KOBİ’lerin finansman konusunda yaşadığı sorunlar COVİD-19 salgınıyla daha da derinleşti. Mikro işletmelerin %33’ünün, küçük firmaların %16sının ve büyük firmaların %2sinin COVID-19 krizinde maaş, kira, fatura gibi zorunlu ödemeleri gerçekleştirmede zorlandığını belirten rapor, kredi desteklerinin mikro işletmelere ulaşmasında engellerle karşılaşıldığını ortaya koyuyor.

2010da Türkiyedeki bireylerin %42sinin internete erişimi varken 2019da bu oranın %88e çıkmış olmasına karşın dijital dönüşüm finansal hizmetlerde kendini göstermiyor, finteklerin krediler içinde herhangi bir payı bulunmuyor. Rapor, tüketicilerin %28inin mali kuruluşlar dışından borçlandığını, %60’ının ise acil ihtiyaçları için yakın çevresinden yardım aldığını ve borç almak için sosyal çevresini kullandığını gösteriyor.

COVID-19 Salgını döneminde Türkiyede dijitalleşmenin hızla artması Fintekin büyümeye ve kapsayıcılığa etki etmesi için fırsat sunuyor

Bu rapor için İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yürütülen anketin sonuçlarına göre, tüketicilerin %14’ü Covid-19dan sonra ilk defa internetten alışveriş yaptığını, %9unun da bu dönemde faturalarını dijital ortamda ödediğini belirtti. Bu sonuçlar, son üç ayda yaşanan dijitalleşme artışının Türkiyenin son üç yıllık artışına eşit olduğunu gösteriyor: 7 milyon kişi ilk defa alışveriş yaptı ve 5 milyon kişi COVID-19dan sonra ilk defa faturasını internet üzerinden ödedi.

Gelecek Senaryoları

Analiz edilen üç senaryo arasında dengeli senaryo olarak adlandırılan senaryonun gerçekleşmesi halinde; finteklerin KOBİ’ler ve tüketiciler üzerindeki kapsayıcılığını artırmasıyla kredi hacminde yaşanacak artışların; mevcut durumda kapsanamayan kesimleri de etkileyeceği vurgulanıyor. Bu senaryoda Türkiye; aşırı kredi genişlemesi olan Çin veya Malezya gibi örnekler yerine, Güney Kore ve OECD ortalamasına yakınsıyor. Kredi tahsisinde yaşanacak etkinin adil bir biçimde dağılmasıyla %3,5e varan GSYH artışının yaşanabileceğine dikkat çekiliyor. Bu senaryoda 640 bin KOBİ’nin kredi açığının tamamen veya kısmi olarak karşılanabileceği vurgulanıyor.