Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Dünyada Bir İlk: İK Araştırmalarında Yapay Zeka

İnsan Kaynakları yönetiminde çalışanların etkisi giderek artıyor. Artık İK yöneticileri için karar aşamasında çalışanlardan hızla geri bildirim almak çok önemli.

Dünyada Bir İlk: İK Araştırmalarında Yapay Zeka

İnsan Kaynakları yönetiminde çalışanların etkisi giderek artıyor. Artık İK yöneticileri için karar aşamasında çalışanlardan hızla geri bildirim almak çok önemli. IK birimleri BAREM’in hayata geçirdiği İK araştırma platformu EmployeeTrack sayesinde çalışan nabzını; dijital ortamda beş dakikalık bir hazırlıkla kendi başlarına hızlı ve ekonomik olarak ölçüp raporlayabiliyorlar. TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021 yılı Verimlilik Proje Ödülleri’nde birincilik ödülü kazanan bu platform şimdi de “yapay zeka” ile donatıldı. Artık yöneticiler araştırma sonuçlarına göre sağlanan aksiyon önerileri ile gereken adımları daha da güvenle atacaklar.  

Günümüzde, sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında insan kaynağına yapılan atıflar önemli bir yer tutuyor. Kurum ve kuruluşların konumlarını korumak ya da büyümeyi sürdürebilmek için, çalışanlarının işe bakışını ve değişen beklentilerini sürekli izlemeleri ve uygun aksiyonları zamanında üretmeleri öngörülüyor. Bu nedenle, gerekli bilgiye hızla ulaşabilme imkanı veren, dijital olanaklarla tasarlanmış bir ölçüm ve değerlendirme aracına sıklıkla ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Pazar Araştırma ve Danışmanlık şirketi BAREM, akademik araştırma bilgisi ve 40 yıllık deneyimini Ar-Ge’sinde yazılıma dökerek, insan kaynakları yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu tüm araştırmaları tek bir yerde toplayan EmployeeTrack platformunu hayata geçirdi. EmployeeTrack, sektör fark etmeksizin, her ölçekteki kuruluşlar için, kurumun ve insan kaynakları yönetiminin ihtiyaç duyduğu bilgileri tek bir dijital platform üzerinden cevaplıyor.

BAREM Genel Müdürü ve Ar-Ge Merkezi Lideri Sencer Binyıldız

EmployeeTrack, İK’cılara yol haritası sağlıyor

Şirketlerin, EmployeeTrack ile dijitalde ve dakikalar içinde çalışan memnuniyetini ölçebildiklerini belirten BAREM Genel Müdürü ve Ar-Ge Merkezi Lideri Sencer Binyıldız,

“EmployeeTrack ekonomik yapısı içinde kurulum gerektirmemesi, çoklu dil seçeneği, QR kodları dahil bir çok değişik yöntem ile ankete erişim, sürekli veri sağlama, detaylı ve kolay anlaşılır raporlara anında ulaşma özelliklerine sahip bir araştırma platformu. Müşterilerimizde IK birimi, araştırma okur-yazarı olmasada, memnuniyet araştırması işlemlerini kendi başlarına, kolay, hızlı ve ekonomik olarak yürütüyor”.

Anında sonuçlara ulaşmak mümkün

“ET ile anketi çalışanlarla paylaşmak için gereken hazırlık sadece 5 dakika. Üstelik sonuçlar sürekli izlenebilirken, son anket tamamlandığında anında nihai raporlara ulaşılabiliyor. Sonucunda ise çalışanların ihtiyaçları ortaya çıkıyor; bu sayede şirketlerin de çalışanlarının motivasyon ve verimliliklerini artıracak çözümler geliştirmesine yardımcı oluyor. Her ihtiyaç duyulduğunda ölçümleri tekrarlama olanağı ile birlikte, gerçek zamanlı, aksiyona dönük raporlamalar sunuyor. Tüm bu avantajlarının yanı sıra EmployeeTrack , Barem Ar-Ge merkezi tarafından üretilmiş bir Bağlılık Skoru da sunuyor. İleri istatistik modelleme ile desteklenmiş bu skor, toplam 31 sorudan elde edilen çok değişkenli ilişkiler incelenerek hesaplanan ve sunduğu skorları geçerliliği yüksek sonuçlarla çalışanların daha iyi anlaşılmasına imkan veriyor.”

Pandemi sonrasında işveren ve çalışanların dünyası çok hızlı değişiyor

“Dünyanın en büyük krizlerinden olan pandemi döneminde gördük ki; çalışan bağlılık oranlarını artırmak insan kaynakları departmanlarının önceliklerinden biri olmalı. Yöneticiler, sürdürülebilir ve verimli büyüme için çalışanlar nezdinde gerekli aksiyonları tam zamanında alarak çalışan mutluğunu artırıyor. İşletmenin daha iyiye ulaşması için temelde nereye odaklanması gerektiğini gösteren platform, daha iyi bir insan yönetimi için ipuçları sunuyor. Önemli olan yaptığımız ölçümün sıklığı, çünkü pandemi ile gelen dinamik ortam bunu gerektiriyor” dedi.

Çalışan Memnuniyeti Anketi Tabanlı Yapay Zeka Aksiyon Motoru

Sencer Binyıldız Platforma entegre edilen yapay zeka modülünü şu şekilde açıkladı “Şimdi de EmployeeTrack Çalışan Memnuniyeti Sistemi’miz üzerinde koşacak ve kuruluşların rekabete göre eksik kalan alanlarına öneriler sunacak, aynı zamanda bu önerileri önem sırasına göre sıralandırarak müşterilerimize otomatik olarak olası aksiyonları listeleyerek yön gösterecek “Çalışan Memnuniyeti Anketi Tabanlı Yapay Zeka Aksiyon Motoru” projemizi hayata geçirdik. Barem’in 40. yılında kendi kaynaklarımız ve KOSGEB ARGE-ÜRGE desteği ve akademiden katkılar ile geliştirdiğimiz bu motor bu alanda dünyada geliştirilmiş ilk yapay zeka projesidir”.