Sosyal Medya

Güvenlik/Koruma

Veri gizliliğine ilişkin endişeler azalıyor

BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile yaptığı araştırmaya göre, teknolojinin günlük yaşamı organize etmede faydalı olduğu düşünülürken, sosyal ağların hayatları olumsuz etkilediği görülüyor.

Veri gizliliğine ilişkin endişeler azalıyor

 

BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile yaptığı araştırmaya göre, teknolojinin günlük yaşamı organize etmede faydalı olduğu düşünülürken, sosyal ağların hayatları olumsuz etkilediği görülüyor. Araştırma sonuçları, önceki yıllara göre kişisel verilerini paylaşan kişilerin artık daha az endişe duyduğunu gösteriyor.

BAREM, global ortağı WIN International ile birlikte dünya çapında 39 ülkede 28.702 katılımcının görüş ve inançlarını araştıran Yıllık WIN Dünya Araştırması – WWS 2022’yi yayınladı. Araştırmada çeşitli alanlarda teknoloji ile ilgili olarak elde edilen küresel bulgular, sosyal medya, verinin kötüye kullanımı ve dijital bilgilerin gizliliği konularında iyileştirmeleri veya geliştirmeleri ortaya koyuyor.

Sosyal medya ağları hayatımızı istila ediyor mu?

Ankete katılan 39 ülkenin tamamında, katılımcılardan “sosyal ağlar hayatımızı istila ediyor” ifadesine katılma düzeylerini 1 (hiç katılmıyorum) ile 10 (tamamen katılıyorum) arasında derecelendirmeleri istendi. Ankete katılan tüm ülkelerde  “sosyal ağlar hayatımızı istila ediyor” ifadesine tamamen katılanların (10 puan)  oranı %22 oldu. Çok daha küçük bir kesim %5,4 ile sosyal ağların hayatımızı istila ettiğine hiç inanmadığını belirtiyor.

Sosyal medyadan en fazla bunalmış olan (10 puan verenler) ülkeler, Sırbistan (%52,1), Hırvatistan (%51,4) ve Slovenya (%47,1)’dır. Aksine, bu duyguyu paylaşmayan ülkeler ise Fildişi Sahili (%23,6), Türkiye (%22,3) ve Arjantin (%15,1) olarak sıralanmıştır.

Teknoloji, günlük yaşamı organize etmek için bir araç

İnsanlar sosyal medya hakkında karışık duygulara sahip olsalar da günlük yaşamda teknolojinin yeri çok açık olarak görülüyor. Küresel olarak yanıt verenlerin %45,3’ü, yeni teknolojilerin günlük yaşamda daha iyi organize olmaya yardımcı olduğu konusunda hemfikir. Bu yanıt 18-24 yaş grubunda %51,5 ile en yüksek oranda görülürken 65 yaş üzerindeki grupta bile %37,9 seviyesini koruyor.

Teknolojinin günlük hayatı daha iyi organize ettiği fikri konusunda erkek ve kadınlar arasında küçük bir farklılık görülüyor; kadınlar erkeklere göre, ufak bir farkla  teknolojinin günlük yaşamı organize etmede daha fazla yardımcı olduğunu belirtiyorlar (Erkek : %47,4 Kadın: %43).

Türkiye’de ise %60 seviyelerine yükselen, teknolojinin günlük hayatı organize etmeye yardımcı olduğu fikri, kadınlarda %57, erkeklerde ise %62 olarak görülüyor.

Kişisel bilgilerin dijital olarak paylaşılmasıyla ilgili endişeler azalıyor

Veri toplayıcılarıyla paylaşılan bilgiler ile neler yapıldığı konusundaki farkındalık (8,9,10 puan verenler) 2021’de %33 iken 2022’de %35’dir. Türkiye’de ise %48 ile bu konudaki farkındalık dünya ortalaması olan %35’den daha yüksek.

Araştırmada, kişisel bilgilerini dijital olarak paylaşmaktan endişe duyanlar 2021’de %48 iken, 2022’de bu oran küçük bir farkla %45 olarak görülüyor.

2021 yılında %61 ile Türkiye dijital platformda kişisel bilgi paylaşımında dünyada en fazla endişe duyan üçüncü ülke olurken, 2022 yılında Tayland (%75), Brezilya (%68), Kenya (%68) ve Vietnam (%65)’ın sonrasında %60 ile Türkiye beşinci sıraya gerilemiştir. Almanya (%27), Pakistan (%30) ve Hong Kong (%31) endişe konusunda en düşük sırada yer alan ülkelerdir.