Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Fujitsu ve VMware, Katalonya’daki sağlık ekipleri için uzaktan çalışmayı etkinleştiriyor

Fujitsu ve VMware, Katalonya'daki sağlık ekipleri için uzaktan çalışmayı etkinleştiriyor. Katalan Hükümeti, 2019 yılından beri kritik uygulamalar için uzaktan erişim üzerinde çalışıyor.

Fujitsu ve VMware, COVID-19 hastalarına yardım eden tüm Katalan Sağlık Hizmetleri Personeli için uzaktan çalışmayı etkinleştiriyor

Fujitsu bugün, ortağı VMware ile Katalonya’daki sağlık ekipleri için birkaç gün içinde güvenli ve sürdürülebilir bir bulut projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Proje, doktorlara ve hemşirelere, COVID-19 koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için gereken tıbbi kayıtlara sürekli uzaktan erişim olanağı sağlıyor.

Ultra hızlı proje, Katalan Sağlık Enstitüsü (ICS) ve Katalan Hükümeti Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Merkezi (CTTI – Katalonya Hükümeti için tüm BT ve telekomünikasyon hizmetlerini entegre ediyor) için hazırlandı. Başlangıçta, ana Katalan hastanelerinde ve 324 Birinci Basamak Sağlık Merkezi ve 625 tıbbi uygulamada 1.200 kilit ICS uzmanı için uzaktan çalışmayı destekleyen platform hızla genişletildi. Üç hafta içinde 40.000 ICS bakım çalışanının tümüne uzaktan erişim sağladı. Çözüm, sanal masaüstü bilgisayarları ve uygulamaları yönetmek için VMware Horizon Cloud kullanıyor. VMware Cloud on AWS, CTTI’nin uygulamaları ortak buluta hızlı ve daha güvenli bir şekilde taşımasını sağlıyor, böylece daha fazla çeviklik, esneklik ve ölçeklenebilirlik ile önemli maliyet tasarrufu sağlıyor.

Katalan Hükümeti, 2019 yılından beri kritik uygulamalar için uzaktan erişim üzerinde çalışıyor

CTTI, hükümet vergi personeli için uzaktan çalışan bir çözüm oluşturmak için 2019’ten beri Fujitsu ile iş birliği yapıyordu. Bu deneyim, sağlık projesinin hızlı bir şekilde yürütmesinde kilit rol oynadı, vergi sistemi çözümü, sağlık profesyonelleri için yeniden tasarlandı. Sonuç olarak, sağlanan çözümle, sağlık personeli hastalara yardım etmek için ihtiyaç duydukları iki temel sanallaştırılmış sisteme erişebiliyor. Bunlardan ilki 22 hastane tarafından kullanılan özel bir bakım uygulaması (ARGOS). İkincisi ise çeşitli Katalan sağlık hizmeti sağlayıcılarının birinci basamak bakımı için kullandıkları ECAP. Bu iki çözüm, profesyonellerin hastaların tıbbi geçmişlerine, reçete kayıtlarına ve güncel tedavilere erişmesini sağlıyor. Sistem, veri güvenliğinin çok önemli olduğu hassas bilgilerin erişiminde de maksimum korumayla çalışıyor.