Sosyal Medya

Otomobil

ÖTV Zammı Tasarısı TBMM’de kabul edildi

ÖTV Zammı Tasarısı TBMM'de kabul edildi. Vergilendirme değişikliği altından bir çok zam geliyor. Dizel Araçların Akibeti Ne oldu?

Günlerdir konuşulan ÖTV Zammı az önce kabul edildi!

TBMM’de, motorlu taşıtların ÖTV oranlarının yeniden belirlenmesine yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki verilmesini de içeren tasarı kabul edildi.

Motorlu taşıtların ÖTV oranlarını çeşitli kriterlere göre yeniden belirlemeye yönelik, Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi, alacakların yapılandırılmasında başvuru süresinin uzatılması düzenlemelerini de içeren “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

KAMU Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı. Yasayla motorlu araçların vergilemesinde yeni dönem başlıyor. ÖTV belirlenirken araçların sınıfından, yolcu kapasitesine, kapı sayısına kadar farklı özellikleri dikkate alınacak.

Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan mallar için; mevcut oran değişikliklerine ilişkin yetki sınırları içinde kalmak şartıyla, özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleyebilme; uygulanmakta olan oranları Euro normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirme ve kanuni oranına kadar çıkarmada Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor. Böylece, bir aracın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidilerek vergileme ölçütleri genişletiliyor. Bir taşıtın vergilendirilmesinde sadece motor silindir hacmi değil, diğer özellikleri de etkili olacak.

Ancak sızan ÖTV Zammı oranları Nelerdi Hatırlayalım?

581f805818c77313b0e83f5c

Motorlu araçların vergilendirmesinde yeni dönem başlıyor. En az yüzde 20 zam!

Ortaya çıkan listeye göre 1600 cc motor hacmine ve 100 bin TL üzerindeki araçlara ciddi vergi artışları söz konusu!!!

Maliye bakanlığını üzerinde çalıştığı taslak araçların vergilendirme sistemini kökten değiştiriyor. Maliye bakanlığının yeni çalışmasıyla ÖTV belirlenirken araçların sınıfından, yolcu kapasitesine, kapı sayısından diğer özelliklerine kadar herşey dikkate alınıyor.

Yeni ÖTV Vergi Oranları Sızdı, Oranlar Bomba Etkisi Yarattı!

Egzozundan çıkan karbondioksit oranı da yani emisyon miktarı da vergiyi artıracak etkenler arasına giriyor. Bu emisyon oranının yüksekliği ile dikkat çeken Dizel araçlara ilave vergi gelmesi anlamı taşıyor.

Yeni ÖTV Vergi Oranları en az yüzde 20 zam demek!

Maliye Bakanlığında hazırlanan tasarının komisyona sunumda konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal ; Mevcut uygulamada motorlu taşıtlardan alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) sadece motor silindir hacmine göre belirlendiğini yeni tasarıyla aracın fiyatının yeni bir vergileme unsuru olacağını söylemişti.

arac-otv-oranlari

Ağbal, “Aracın cinsi, sınıfı, üst yapı ve gövde tanımı,yolcu ve yük taşıma kapasitesi vergilemede sisteme dahil ediliyor. Bir kısmı yük, bir kısmı insan, bir kısmı hem yük hem insan taşıyıp taşımaması, spor olup olmaması  gibi unsurlar da dikkate alınacak. Vergilemede adaleti sağlamak, özellikle teknolojide meydana gelen değişiklikleri dikkate alacak şekilde bir sistem değişikliğine gidiyoruz” demişti

“Bunlara ilaveten yeni unsurlar eklemek istiyoruz. Vergilemede çevreci yaklaşımlar uluslar arası alanda ilgi çekmektedir. Uygun görürseniz özellikle emisyonun türü ve emisyonun değeri; emisyona dayalı vergileme sistemine geçmek üzere bir ölçüt de getirmek istiyoruz” demişti.

yeni ÖTV Vergi Oranları Bomba Etkisi Yarattı! 

Maliye bakanının bu açıklamalarından sonra sektörde sular durulmuyor. Zaten daralan pazar gittikçe zorlanacak gibi. ÖTV’de yeni düzenlemenin gündeme gelmesiyle spekülasyonlar da hızla artmaya başladı. Birçok sektör yetkilisi 1.6 litre motora sahip 100 bin TL üzeri araçların vergisinin artacağını duyduklarını söylerken, dün sızan başka bir liste ise sektörde tam bir bomba etkisi yarattı.

581f805818c77313b0e83f5c

Vergisiz araç fiyatına göre yeni ÖTV vergi oranları şöyle;

1. 1600 cc ve altı iki kategoriye ayrıldı

  • 55 bin TL ve altı yüzde 45 (%45)
  • 55 bin TL üstü yüzde 74 (%74)

2. 1600 cc ve 2000 cc  arasıda ikiye ayrılmış

  • 160 bin TL ve altı yüzde 90 (%90)
  • 160 bin TL üstü yüzde 120 (%120)

3. 2000 cc üstü araçlarda ikiye ayrıldı

  • 200 bin TL ve altı yüzde 145 (%145)
  • 200 bin TL üstü yüzde 168 (%168)

KDV + ÖTV = Yüzde 216 Zam!!!!

Bunun anlamı ;

  • 55 bin TL üstündekiler için ÖTV oranı yüzde 74 çıkarılmış. Yani yüzde 18 KDV eklendiğinde yüzde 20’lik bir zam demek. Bugün vergi öncesi 55 bin TL olan bir otomobilin ÖTV+KDV sonrası fiyatı yaklaşık 90 bin TL’ye geliyor.
  • 200 bin TL’nin üstü ise yüzde 168 olmuş. Yani yüzde 18 KDV’de eklendiğinde en üst vergi oranı bir anda yüzde 216’ya çıkmış. Bir başka deyişle vergisiz fiyatı 300 bin TL olan bir lüks aracın fiyatı ÖTV+KDV eklendiğinde 867 bin TL iken 948 bin TL’ye yükseliyor.

 

Bu listeye göre hem 1.6 litre motor hacmine sahip lüks araçlarda hem de daha büyük motorlu araçlarda önemli vergi artışı söz konusu. Bakıldığında yüzde 20’den fazla zam anlamına geliyor. Bir de sürekli artan kuru hesapladığımızda bu liste doğru olursa lüks otomobiller oldukça el yakacak gibi.