Sosyal Medya

Genel

Rekabet Kurumu Google’a Soruşturma Açıldığını Duyurdu

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited Hakkında Soruşturma Açıldı (3.8.2018). Rekabet Kurumu Google 'a Soruşturma Açıldığını Duyurdu.

Rekabet Kurulu Google’ın Türkiye Faaliyetleri Hakkında Soruşturma Açtı

Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu’nun internet sayfasından yapılan açıklamada, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.

Rekabet Kurumu Google Soruşturması Hakkında Yaptığı Açıklama Şöyle;

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited Hakkında Soruşturma Açıldı (3.8.2018)

Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.07.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

  • Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,
  • Google International LLC,
  • Google LLC,
  • Google Ireland Limited

hakkında soruşturma açılmasına, 18-23/396-M sayı ile karar verdi.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

Rekabet Kurumu Duyuru