Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Workcube’den KVKK İçin Tek Yazılımla Bütüncül Çözüm

Türkiye’de şirketler, beş yıldan fazla süredir yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyum sağlamak için çalışıyor.

Workcube’den KVKK İçin Tek Yazılımla Bütüncül Çözüm

“KVKK; ERP, CRM ve İK çözümlerinin ayrılmaz bir bileşeni olarak tanımlanmak zorunda!”

Türkiye’de şirketler, beş yıldan fazla süredir yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyum sağlamak için çalışıyor. Bu süreç, Avrupa’da yürürlüğe giren GDPR uyum zorunluluğunun eklenmesiyle daha da önemli bir gündem maddesi haline geldi. Workcube Türkiye Yöneticisi Olgar Ataseven, GDPReady ile GDPR ile birebir uyumlu olarak şirketlerin veri edinme, kullanma ve saklama süreçlerinde tam çözüm sunduklarını açıkladı.

Workcube Türkiye Yöneticisi Olgar Ataseven, AB sınırları içerisinde yaşayanların kişisel verilerini işleyen tüm şirketler için geçerli olan GDPR’nin, kişisel verilerin kontrolüne katı kurallar getirdiğini vurguladı. Ataseven, Workcube olarak sundukları KVKK Çözümü Workcube GDPReady’nin pazarda yer alan ve bu konuda çözüm sunduğunu belirten pek çok uygulamanın aksine sadece KVKK uyumluluk politikalarının yazıldığı bir uygulama olmadığını ifade etti.

GDPReady’nin veri edinme, işleme ve saklama politikalarını yazmaya, tanımlamaya imkan veren fonksiyonlarının yanı sıra, yazılan bu kurallara ve süreçlere uygun olarak doğrudan verileri uygulama sunucu veri tabanı seviyesinde maskeleyebilen kapsamlı bir veri güvenliği uygulaması olduğunu da belirten Ataseven, “Workcube‘un tüm modül ve fonksiyonları ile %100 bütünleşik çalışan GDPReady, doğrudan Workcube‘un içinden çalışan bir eklenti. Workcube kullanan işletmelere yönelik olarak geliştirdiğimiz Workcube GDPReady, Türkiye’de yürürlükte olan KVKK, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda veri koruma ve mahremiyetine ilişkin düzenlemeleri belirleyen GDPR müktesebatıyla birebir uyumlu olarak çalışıyor. Coğrafik olarak faaliyet gösterdiği yer Türkiye olsa da faaliyetlerinden herhangi biri AB’de yaşayan bireylerin kişisel verilerini içeren şirketler sadece KVKK değil GDPR için de gerekli kriterleri karşılamak durumunda. GDPReady  hem yerel hem de global uygulamaları hayata geçirmeye imkan veren fonksiyonları ile Workcube kullanan işletmelere uyumluluk süreçlerinde büyük kolaylık sağlıyor.  ” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Ataseven ayrıca; ERP, CRM, İK çözümleri içindeki ve dışındaki veri akışlarını haritalamanın ötesinde, işletmelerin ERP, CRM, İnsan Kaynakları  çözümlerinde KVKK uygulamalarını birebir hayata geçirmeleri gerektiğinin ve Workcube’un  KVKK süreçlerini ERP, CRM ve insan Kaynakları Yönetim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiğinin altını çizdi.