Avrasya Tünelinde Geçiş ihlaline 10 Kat Ceza Soygununa Mahkeme “DUR” Dedi

Avrasya Tünelinde Geçiş ihlaline 10 Kat Ceza Soygununa Mahkeme “DUR” Dedi

Avrasya Tünelindeki Geçiş İhlallerine Verilen Cezaya Mahkeme Ayarı

Avrasya Tünelinde Geçiş ihlaline 10 Kat Ceza Soygununa Mahkeme “DUR” Dedi.

Avrasya tüneli‘nden geçiş ihlali yapan sürücülerin katlanarak gelen ceza sıkıntıları mahkemelere taşınmıştı. Tünel’den geçiş ihlali yapanlara uygulanan 10 katına varan ceza, mahkeme tarafından iptal edildi.

Mahkeme, geçiş ihlali için tünel işletmecisi şirketin sürücülere bir uyarıda bulunmadığını, cezanın 10 kat değil normal geçiş ücreti olarak ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Gazete Habertürk’ten Öznur Karslı’nın haberine göre; İstanbul’da bir şirket aracı, mart ve nisan aylarında haftanın 4 günü kullandığı Avrasya Tüneli’nde, HGS ve OGS bakiyesini gösteren cihaz bozuk olduğu için, farkında olmadan geçiş ihlali yaptı. Her bir ihlalin 24.90 TL olduğu Avrasya Tüneli’nde söz konusu şirket aracına toplamda 1029 TL ceza bedeli çıkarıldı. 15 günde ödenmesi gereken tutar ihtarname ulaşıncaya kadar 10 katına yani 12 bin 90 TL’ye çıktı. Şirket mahkemeye itiraz etti. Cezayı iptal eden mahkeme, geçiş ihlalinde uyarının bulunmadığını belirterek, sadece ihlal bedelinin ödenebileceğine hükmetti.

Avrasya Tünelinde Geçiş ihlaline 10 Kat Ceza

Avrasya Tünelinde Geçiş ihlaline 10 Kat Ceza Soygununa EMSAL Mahkeme Kararı

Asya ile Avrupa’yı karayoluyla birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nden geçiş ihlali yapanlara uygulanan ve geçiş bedelinin 10 katı kadar bedele ulaşan cezanın iptalinin emsal bir karar olduğunu söyleyen avukat Özgün Önal, Avrasya Tüneli geçiş ihlali ücretlerine dair yüksek ceza bedellerinin kamuoyunun gündemine yansıdığını hatırlattı. Önal şunları kaydetti: “Geçiş ihlalleriyle ilgili herhangi bir uyarı yapılmadığını gördük. Üstelik bu cezalar, 15 gün içinde ödenmemesi nedeniyle on katına çıkıyordu. Bunun hukuka aykırı olduğunu tespit ettik.”

12 BİN 90 TL’LİK CEZA KESİLDİ

Önal cezanın iptaline ilişkin şöyle konuştu:

“Bu ihtarname gönderilene kadar 15 günlük süre çoktan aşıldı- ğından vatandaş zor durumda kalıyor. Açtığımız davada mahkeme, itirazın haklı olduğuna karar verdi. Geçiş ücreti bedelinin, haksız şekilde tahakkuk etmiş olan cezadan ayrı şekilde ödenmesi de mümkün kılındı ve geçiş ücret bedellerinin Avrasya Tüneli Yatırım İşletmeleri AŞ adına açılacak bir banka hesabına yatırılabilmesine karar verildi. Şikâyetçi tüzel kişi 1029 TL’lik tutarı ödeyecek. Tüneldeki OGS-HGS bakiyesini gösteren cihazın bozuk olduğu da kabul edildi. Asıl ihlal dışında 10 katı cezanın hukuki dayanağı yok. Bu kararla fahiş cezaya ‘Dur’ demiş olduk.”

CEZA 10 KATINA NASIL ÇIKTI?

Avukat Önal, cezanın nasıl 10 katına çıktığını da şu sözlerle anlattı: “Avrasya Tüneli’nden geçtiğinizde HGS, OGS gibi kayıtlı olduğunuz sistemlerle ilgili bakiye bilgisi veren cihaz bozuk. Geçiş ihlali yaptığınızda 24.90 TL’lik bir ceza yazılıyor. Vatandaş cihazın bozuk olmasından kaynaklı bu durumu fark etmiyor. 31 Mart-30 Nisan tarihleri arasında bir kuruma ait şirket aracı haftanın 4 günü olmak üzere iki yakaya tünel aracılığıyla gidip gelmiştir. Aracın her geçişinden sonra 24.90 TL ceza kesilmiş. Rakam 2 ayda 1020 TL olmuş. 15 gün içerisinde ödenmediği takdirde ceza 10 katına çıkmış ve 12 bin 90 TL olmuş.” Avrasya Tüneli geçişlerinde OGS-HGS cihazlarının okumalarındaki hata nedeniyle onlarca sürücü çok yüklü cezalarla karşılaştı.

Avrasya Tüneli Varlı Bir Dert Yokluğu Ayrı Bir dert oldu.

Avrupa’dan Asya’ya geçişlerde oldukça işimizi kolaylaştıran Avrasya Tüneli, İşletmecilerin 10 Kat Ceza uygulaması ve HGS veya OGS cihazlarındaki bakiye yetersizlikleri konusunda ve geçiş ihlallerinin sürücüye bildirilmesindeki aksaklıklar yüzünden büyük bir sıkıntıya dönüştü.

Sürücüler için en iyi yöntem her geçişten sonra bakiyelerini kontrol etmek. En azından şimdilik. Eğer bir sıkıntı varsa internette de ödemenizi yapabileceğinizi unutmayın!

En Kolay Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti Nasıl Ödenir? Yeterli Bakiye Yoksa internetten Öde!

Güncelleme:

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. Konu ile İlgili Bir Açıklama Yayımladı.

 

KAMUOYUNA DUYURU:

Bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, bir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Avrasya Tüneli’nden yapılmış ihlalli geçişle ilgili dava açıldığı ve “geçiş ücretlerinin ceza tutarlarından ayrı olarak ödenebileceğine dair bir karar verildiği” öne sürülmektedir. Ancak bugüne kadar şirketimize bu yönde bir karar ulaşmamış olmakla beraber konu karar şirketimize tebliğ edilmesi durumunda kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Sosyal medyada ortaya çıkan ve sonrasında bazı internet sitelerince de paylaşılan ve henüz şirketimize tebliğ edilmeyen kararın yorumlandığı metinde, tünele girerken araçlara “yetersiz bakiye olduğunu gösteren bir uyarı yapılmadığı”, “uyarı yapılmaksızın 10 kat ceza kesildiği” ve “HGS-OGS okuyucularının bozuk olduğu” şeklinde kamuoyunu yanıltıcı bazı açıklamalar da yer almaktadır.

İşin doğrusu şudur; Avrasya Tüneli’nde “Serbest Geçiş Sistemi” bulunmaktadır. Serbest geçişli ücret toplama sistemlerinin genel işleyiş mantığı; geçiş esnasında değil, geçişten sonra sorgu ve tahsilat yaparak hızlı araç akışını sağlamaktır. Serbest Geçiş Sistemi’nde aracın HGS-OGS bakiyesinin gösterilmesi, buna ilişkin bir cihazın bulunması ve uyarı yapılması mümkün değildir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi Serbest Geçiş Sistemini kullanan tüm otoyol ve gişelerde aynı uygulama söz konusudur.

Dolayısıyla Avrasya Tüneli’nde OGS ve HGS okuyucusunun bozuk olduğu bu yüzden geçiş sırasında uyarı yapılmadığına ilişkin açıklama tümüyle gerçek dışıdır.

3996 sayılı kanun çerçevesinde işletme hakkı Şirketimize verilen Avrasya Tüneli’nden yapılan geçişler, 6001 sayılı “Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ve söz konusu Kanun’a dayanarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan “Tünel İşletme Yönetmeliği”ne tabidir. 6001 sayılı Kanun’un uygulaması ön bildirime tabi olmayan emredici nitelikteki 30/5 madde fıkrası uyarınca, Şirketimiz, geçiş ücretini ödemeyerek ihlalli geçiş yapan ve ihlalli geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde de yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödemeyen araç sahiplerini, geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin on katı ceza tutarında borçlu olarak kaydetmek, söz konusu borcu genel hükümlere göre tahsil etmek ve tahsil ettiği ceza tutarının %60’ını ‘Hazine Payı’ olarak devlete ödemek ile yükümlüdür. Şirketimizin iradi tasarrufuna bağlı olmaksızın, 6001 sayılı Kanun’un emredici nitelikteki 30/5 madde fıkrasında belirtilen koşullar dahilinde doğrudan tahakkuk eden ceza tutarını iptal etmek yetkisi yoktur.

Bu minvalde, geçiş ücreti tahsil edilmeden yapılan geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde OGS ya da HGS kartından tahsilat yapılamadığı ya da önerilen diğer yollarla bu ücreti ödenmediği taktirde, söz konusu geçiş ücreti ile birlikte ilgili yasa çerçevesinde ödenmemiş ücretin 10 katı para cezası uygulanmaktadır.

İhlalli geçişlerden doğan borcun (geçiş ücretinin) cezai yaptırıma uğramadan ödenmesi için 15 gün içinde uygulanabilecek diğer yöntemler ise şunlardır:

HGS aboneleri için hesaba para yükleyerek (sistem tarafından 15 gün boyunca; “her yarım saatte bir” sorgulanıp ve bakiye bulunursa tahsil edilmektedir);

OGS/HGS aboneleri ve hiçbir geçiş sistemine abone olmayıp da yeni abone olanlar için ; 15 gün boyunca her gece (Sistem tarafından her günün sonunda plaka ile OGS ve HGS sorgulanmakta, abonelik bulunursa ücret tahsil edilerek borç kapatılmaktadır);

OGS/HGS abonesi olsun/olmasın, Avrasya Tüneli web sitesinden 7 gün 24 saat;

Garanti Bankası vezne, internet ve mobil bankacılık kanalları ile 7 gün 24 saat.

İstanbul’da kartlı geçiş sistemleri (OGS ve HGS) uzun bir süredir uygulanmaktadır; sürücülerin kartlarındaki bakiyenin yetersiz olduğunu düşündükleri zaman bunu sistemden sorgulayabilmektedirler. Avrasya Tüneli’nden geçen sürücülerin de geçiş ücreti ödeyip ödemedikleri konusunda; kuşkuya kapıldıklarında bu durumu avrasyatuneli.com web sitesinden kontrol etme imkanı bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.

 

Güncelleme 2:

BASIN AÇIKLAMASI:

Mahkeme’nin ihlalli geçiş konusunda yapılan başvuruyla ilgili kararı belli oldu:

KARARDA 51 KEZ İHLALLİ GEÇİŞ YAPAN SÜRÜCÜYE TAHAKKUK ETTİRİLEN CEZA İLE İLGİLİ BİR HÜKÜM BULUNMUYOR

Bazı yayınlarda 22 Eylül Cuma günü yer alan haberlerde Avrasya Tüneli’nden ihlalli geçiş yapan bir araçla ilgili olarak açılan davada, mahkemenin cezaları iptal ettiğine ilişkin haberler yayınlanmış ve “mahkeme ihlalsiz cezalara dur dedi” gibi başlıklar kullanılmıştı. Bu haberler üzerine şirketimiz, mahkeme kararı kendisine ulaşınca gerekli açıklamayı yapacağını kamuoyuna duyurmuştu.

Şirketimize ulaşan mahkeme kararında, ticari araçla 51 kez tünelden geçen şirket sürücüsünün aracında bulunan OGS cihazının arızalı olduğu gerekçesiyle ihlalli geçiş yapıp yapmadığını tespit edemediği; bu cihaz hatasını telafi etmek için geçiş ücretini ödemek için kendisine ödeme yeri adresi gösterilmesini istediği belirtiliyor.

Kararda, araç sahibi şirketin bu isteğinin yerine getirildiği ve geçiş ücretini ödeyebileceği banka şubesinin bildirildiğine yer veriliyor. Buna karşılık kararda 6001 sayılı yasanın 30’ncu maddesinin 5’inci fıkrasında öngörülen cezaların iptaline ilişkin bir hüküm yer almıyor. Özetle mahkemenin kararı, kendisine geçiş ücretlerini ödemek için adres gösterilmesi amacıyla başvuru yapan şirket sürücüsüne ödeme yeri tayininden ibaret bulunuyor.

Dikkat 10 Kat Ceza Uygulaması Devam Ediyor!

6001 sayılı kanunun 30’ncu maddesinin 5’nci fıkrasında ön bildirime tabi olmayan ihlalli geçişlerde; ihlalli geçişi takip eden 15 günlük süre içinde geçiş bedelini ödememiş olan araçlara; doğrudan geçiş bedelinin 10 katı ceza tahakkuk ettirilmesi öngörülüyor. Bu bağlamda mahkemeden ödeme yeri tayinine ilişkin talepte bulunan şirketin; ihlalli geçişlerinden doğan ve % 60’ı hazine payı olarak devlete ödenen ceza bedelleriyle ilgili sorumluluğu da devam ediyor. Mahkemeye yapılan başvuruda ihlalli geçiş yapan aracın OGS cihazının bozuk olduğu yolunda ifadelerin yer alması da ihlalli geçişlerle; Avrasya Tüneli’ndeki hızlı geçiş sisteminin bir ilgisi olmadığını ortaya koyuyor.

Bu açıklama, çeşitli mecralarda “ihlalli geçişten doğan ceza kaldırıldı” şeklindeki haberlerin hatalı bir aktarım ve anlatımla yer alması üzerine, kamuoyunun ve Avrasya Tünelini kullanan araç sahiplerinin yanılgıya düşmemesi için yapılmıştır. İhlalli geçişlere ilişkin 6001 sayılı Kanun’un uygulaması ön bildirime tabi olmayan emredici nitelikteki 30/5 madde fıkrasında belirtilen şartlar dahilinde doğrudan tahakkuk eden cezalara ilişkin yasal sorumlulukların devam ettiği Avrasya Tüneli’ni kullanan araç sahiplerine duyurulur.

Araç sahip ve sürücüleri geçiş ücreti ve cezasına ilişkin ödemelerini söz konusu işlemleri yasal olarak kabule ve tahsile yetkili Avrasya Tüneli gişeleri, Avrasya Tünelinin internet sitesi www.avrasyatuneli.com adresinden ve Garanti Bankası şubelerinin herhangi biri vasıtası ile gerçekleştirebilirler

 

 


Avrasya Tünelinde Geçiş ihlalinde 10 Kat Ceza Soygununa Mahkeme “DUR” dedi. ;  Avrasya Tünelinde Geçiş ihlaline 10 Kat Ceza – Avrasya Tünelinde Geçiş ihlaline 10 Kat Ceza

Ana Sayfa » Güncel Teknoloji » Avrasya Tünelinde Geçiş ihlaline 10 Kat Ceza Soygununa Mahkeme “DUR” Dedi