Sosyal Medya

Otomobil

Avrupa Komisyonundan BMW, Daimler ve VW’e Yeni Soruşturma

Tüketicilerin temiz emisyon teknolojilerini kullanmasına engel olmak suçunda soruşturma başlatıldı. AB, BMW, Daimler ve VW'nin Ortak Hareket Edip Etmediğini Araştırıyor. Avrupa Komisyonundan BMW, Daimler ve VW'e Yeni Soruşturma

Avrupa Birliğinden BMW, Daimler ve VW’e Soruşturma

Avrupa Komisyonu, dizel emisyon skandalına adları karışan BMW, Daimler ve VW’e karşı bu kaz başka bir soruşturma açtı. Tüketicilerin temiz emisyon teknolojilerini kullanmasına engel olmak suçunda soruşturma başlatıldı.

İddia, tüketicilerin çevreyi daha az tüketen teknolojilere sahip olmasını engellemek!

Avrupa Komisyonu, BMW, Daimler ve VW’nin temiz emisyon teknolojilerinde birbirleriyle rekabet etmekten kaçınmaya çalışıp çalışmadığını belirlemek için resmi bir soruşturma başlattı.

AB, BMW, Daimler ve VW’nin gazlı arabalardan açığa çıkan Nitrojen Oksit, dizel emisyon ve partikül maddelerini azaltan katalitik sistemlerinin gelişimini sınırlamak için bir araya gelip gelmediklerini değerlendiriyor.

Kendi aralarında rekabeti bitirmek için bir araya gelmişlerse, tüketicilerin çevreyi daha az kirleten araçları kullanmasına engel olmaktan ceza alabilirler.

Avrupa Rekabet Komiseri Margrethe Vestager;

Söz konusu teknolojiler, binek otomobillerin çevreye daha az zarar vermesini amaçlıyor ve şirketlerin ortak hareket ettikleri kanıtlanırsa; tüketicilerin daha iyi teknolojiler olmasına rağmen bunu satın almalarının engellenmesi olarak değerlendirileceğini söylüyor.

Bu soruşturmanın bir ön parçası olarak AB komisyonu 2017 yılında BMW,Daimler, VW ve Audi’nin fabrikalarında resmi olarak araştırma başlatmıştı. Ancak o dönem VW 25 milyar doların üzerinde para cezası ile sonuçlanan emisyon skandalının haricinde, birlikte hareket ettiklerine dair kanıtlar bulunamamıştı.

European Commission