Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

e-Fatura Kullanıcılarına e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Geliyor

e-Fatura Kullanıcılarına e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Geliyor. e-Fatura’ya kayıtlı olan mükellefler, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye’ye geçmek zorunda olacak

e-Fatura kullanıcıları dikkat!

e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu geliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Fatura’ya kayıtlı şirketleri ilgilendiren taslak tebliğ yayımladı. e-Fatura’ya kayıtlı olan mükellefler, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye’ye geçmek zorunda olacak. Taslak tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak adına büyük bir adım attı. 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni güncelleştireceği birer taslak tebliğ yayımladı. Her iki taslak tebliğ de e-Fatura’ya kayıtlı şirketleri yakından ilgilendiriyor.

e-Fatura Kullanıcılarına e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Geliyor işte Detaylar!

Kâğıt fatura ve kâğıt irsaliye devri bitiyor

Resmi Gazete’de yayımlanmasına kesin gözüyle bakılan taslak tebliğde, e-Fatura’ya kayıtlı olan mükelleflerin, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye’ye geçme zorunluluğuna vurgu yapıldı. Brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan tüm şirketlerin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya geçmeleri zorunlu hâle gelecek. Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen, toplam tutarı 50 bin TL ve üzerinde olan faturalar da e-Arşiv Fatura olarak düzenlenecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayımlayan mükelleflere de e-Arşiv Fatura zorunluluğu gelecek. Bunun yanında, Gelir İdaresi Başkanlığı, riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere yazılı bildirim suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura zorunluluğu getirecek.

60 bin mükellef e-Arşiv’e geçecek

Güncel rakamlara göre, e-Fatura’ya kayıtlı kullanıcı sayısı 74 bini geçti. e-Arşiv’e kayıtlı kullanıcı sayısı yaklaşık 14 bin. Bu doğrultuda 60 bin mükellefin e-Arşiv’e geçmesi bekleniyor. e-Fatura’ya kayıtlı 74 binden fazla mükellef de e-İrsaliye’ye geçecek.

Foriba’nın CEO’su Koray Gültekin Bahar

Türkiye’nin en çok elektronik belge işleyen lider e-Dönüşüm firması Foriba’nın CEO’su Koray Gültekin Bahar, zorunlulukla birlikte şirketlerin sağlayacağı tasarrufa vurgu yaptı. Bahar;

“e-İrsaliye’ye geçiş yapanlar, e-Fatura’nın sağladığı maliyet tasarrufunun üç katı kadar tasarrufu elde edebilecek. e-Arşiv tasarrufu ise en az e-Fatura tasarrufu kadar olacaktır. Dijital platformlarda bulunan veriler, hiçbir zaman kaybolmadan güvenli bir şekilde saklanabiliyor. İşlemler tamamen elektronik ortamda yürütüldüğü için doğaya da katkı sunuluyor. Foriba olarak, bu avantajlardan dolayı tüm şirketlerin e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçerek e-Dönüşüm platformumuzdaki yerini almalarını bekliyoruz” dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’dan Taslak Tebliğ

Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik belge uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlı 06 Nisan 2018 tarihinde, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni güncelleştireceği birer taslak tebliğ yayımladı.

Yayımlanan bu iki taslak tebliğin hedef kitlesi kayıtlı e-Fatura kullanıcıları oldu. Resmi Gazete’de yayımlanmasına kesin gözüyle bakılan bu taslak tebliğde, e-Fatura’ya kayıtlı olan mükelleflerin, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye ’ye geçme zorunluluğu vurgulandı.

e-Arşiv için 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanununu güncelleştirecek taslak tebliği inceleyecek olursak;

  • e-Arşiv Portali yöntemi, e-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemlerinden biri olması,
  • Kayıtlı e-Fatura mükelleflere, 1.1.2019 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu,
  • 2017 ve müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere e-Arşiv zorunluluğu
  • e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere e- Arşiv Fatura zorunluluğu,
  • Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen, toplam tutarı 50.000₺ ve üzerinde olan faturaların; e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu
  • Gelir İdaresi Başkanlığı, gerekli gördüğü takdirde, seçtikleri şirketlerin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu
  • e-Arşiv Faturalarının,  müşterilerine kağıt ortamda iletilmesinde el terminallerinin kullanılması imkanı

sıralandığını görüyoruz. Detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

e-İrsaliye için 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu’nun güncellemesi ise aşağıdaki gibidir;

  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara 1.1.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.

Detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.