Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Ödeme Hizmetlerine ilişkin mevzuat yenilendi!

Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan’ın yönetmeliği ve yönetmelikteki yenilikleri değerlendirdi... TCMB yeni yönetmelikle, “Sektörde müşterisine güven veren oyuncular kalsın” mesajı verildi!

Ödeme Hizmetlerine ilişkin mevzuat yenilendi!

TCMB yeni yönetmelikle, “Sektörde müşterisine güven veren oyuncular kalsın” mesajını verdi

Ödeme Hizmetlerine ilişkin mevzuat yenilendi. Bu yeniliklerin başında firmaların sektördeki oyuncularla güven duyarak çalışmasını sağlayacak değişiklikler göze çarpıyor. Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan,

“1 Aralık’tan 53 gün sonra %80 artış ile 9 milyon Türk Lirası’na çıkartılan asgari öz kaynak yükümlülüğü ile sektörde sadece müşterisine güven veren oyuncular kalabilecek.” dedi.

1 Aralık 2021 tarihinde TCMB Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliği yayınlandı. Söz konusu yönetmelik ve tebliğde sektör için önem arz eden yenilikler geldi. Hemen takiben 53 gün sonra 22 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan yeni yönetmelikle 1 Aralık 2021 tarihli yönetmelikte belirlenen asgari öz kaynak yükümlülükleri verilen hizmetin niteliğine göre tekrar artırıldı ve Octet’in tabii olduğu, 5 milyon TL olan asgari öz kaynak yükümlülüğü 9 milyon TL olarak yenilendi.

Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan,

Verilerin kullanılması ve saklanması yalnızca müşterinin onayı ile mümkün

Yönetmeliği ve yönetmelikteki yenilikleri değerlendiren Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan,

“Bu yeniliklerin başında gelen bazı konular firmaların sektördeki oyuncularla daha da güven duyarak çalışmasını sağlayacak değişikliklerdi. Söz konusu yönetmelikte verilerin korunması ile ilgili madde 62’de yer alan “Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme hizmeti faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile ilgili verilere yasalarca kendisine verilen yetki ve sorumluluklar kapsamında yalnızca ilgili müşteriyi açıkça bilgilendirmek şartı ile erişebilir, bu verileri kullanabilir ve saklayabilir. Ödeme hizmeti faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olmayan sebeplerle bu verilere erişilmesi, verilerin kullanılması ve saklanması yalnızca müşterinin onayı ile mümkündür. Ödeme hizmeti faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olmayan sebeplerle erişilen veriler içerisinde kişisel veriler olması durumunda müşterinin açık rızasının alınması gerekir.” ifadesi ile müşterilerin verilerinin korunması esaslarını ele almaktadır.” dedi.

Ekemen Fidan;

“Diğer taraftan bir ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için ödeme hizmeti sağlayıcısı müşteriden veya bir müşteri adına diğer bir ödeme hizmeti sağlayıcısından aldığı işyeri adına uhdesinde tuttuğu ancak henüz müşteriye ödenmemiş, ödeme fonlarına sahiptir.  Ödeme hizmeti sağlayıcısı, bu ödeme fonlarını, diğer fonlardan ayrıştırarak takip etmek ve sadece ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanmak zorundadır. Ödeme fonları, alındığı günü izleyen iş günü, tam iş günlerinde saat 15.00, yarım iş günlerinde saat 11.00 itibarıyla müşteriye çeşitli nedenlerden dolayı transfer edilmediyse ilgili banka nezdinde ödeme hizmeti sağlayıcısının kullanamayacağı ödeme fonları koruma hesabında müşteriye gönderilene kadar koruma altına alınır. Aynı zamanda, ödeme hizmeti sağlayıcısına, müşteri sayısına göre hesaplanan baz teminat tutarına ek en az 3.000.000 TL tutarında teminatı TCMB nezdinde bulundurma yükümlülüğü de getirilmişti” dedi.

5 milyon TL olan asgari öz kaynak yükümlülüğü 9 milyon TL‘ye yükseldi

1 Aralık’taki yönetmelik ile sektöre yeni girecek oyunculara yapacakları ön başvuru ve takiben lisans ücreti ve faaliyet izni başvuru harç ücreti ödenmesi hükümleri gelmişti. Aynı zamanda, madde 33 ile asgari öz kaynak yükümlülükleri verilen hizmetin niteliğine göre yenilenmişti. Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti ile fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler sunanlar hariç, 2 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkartılmasına karar verilmişti. 1 Aralık tarihinden tam 53 gün sonra 22 Ocak 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete’ de yayınlanan yeni tebliğde, 1 Aralık 2021 tarihli yönetmelikte yer alan 5 milyon TL olan asgari öz kaynak yükümlülüğü 9 milyon TL olarak yenilendi.

Octet Express olarak müşterilerimize güven vermeye devam edeceğiz

53 gün sonra %80 artış ile 9 milyon TL’ye çıkartılan asgari öz kaynak yükümlülüğü ile TCMB’nin sektörde büyük, müşterisine güven veren oyuncular kalsın demek istediğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, Octet Express olarak müşterilerimize güven vermeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

www.octet.com.tr