Sosyal Medya

Güncel Teknoloji

Terabit Fiber Optik Hız Gerçeğe Çok Yakın

Terabit Fiber Optik Hız Gerçeğe Çok Yakın

Nokia ve Deutsche Telekom bir saha çalışmasında 1 Tbps veri iletişimi yapmayı başardılar.

Araştırmacılar ve bilim adamları Terabit hızları laboratuvar koşullarında elde ettiklerini gösteren bir çok deney ve çalışmaları gösterdiler fakat pratikte bunun karşılığını gösteren çalışmalar olmadı. Çünkü geniş alanda ve uzun mesafeler söz konusu olduğunda tipik ağ yükleride devreye girdiği zaman bu hızlar düşebiliyor.

Nokia Bell Laboratuvarları , Deutsche Telekom ve Münih Teknik Üniversitesi değişen kanal koşulları ve trafik seviyelerinde gerçek koşullarda yapılan bir saha çalışmasında 1Tbps veri hızlarını elde etmeyi başardı.

İşin sırrı ise yeni geliştirilen bir modülasyon tekniğinde yatıyor.

Probabilistic Constellation Shaping!

Bir lif gibi tüm ağ noktaları üzerinde gürültü oranı daha az duyarlı olan noktalar tercih edilmek suretiyle en uygun ve hızlı yol kullanılıyor.

FossBytes, ZDNet